Een subsidie waarbij de instelling een bedrag krijgt toegewezen om een tevoren overeengekomen takenpakket uit te voeren. Aan de aanvraag tot subsidieverlening ligt een vooraf door de gemeente geformuleerd beleid ten grondslag (bijvoorbeeld de bibliotheek of het peuterspeelzaalwerk). Ook organisaties die eigenlijk een jeugdsubsidie of maatschappelijke subsidie zouden moeten aanvragen, maar een hoger bedrag aanvragen dan € 10.000 dienen een aanvraag voor een budgetsubsidie in te dienen.