In gemeente Koggenland zijn woningen gelegen die vanwege wegverkeerslawaai een te hoge geluidbelasting ondervinden. Deze woningen zijn in de jaren ‘90 gemeld bij het toenmalige Ministerie van VROM en behoren nu tot de zogenaamde geluidsaneringsvoorraad. 

Op 27 juni 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over de saneringsprogramma’s Berkhout-Oosteinde, Berkhout Westeinde en Koggenland e.o.

Saneringsprogramma's

De saneringsprogramma’s omschrijven de uitgangspunten en de maatregelen die in aanmerking komen om de geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai, op de gevel van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen zoveel mogelijk te beperken. In de voorliggende situaties heeft het college besloten om uit te gaan van geluidsanering door het treffen van geluidwerende maatregelen aan de woningen. De programma’s bestaan uit een ontwerp saneringsprogramma, akoestisch onderzoek en een UK/s formulier.

Om de berekende geluidbelasting op de gevel van de woning ook in de toekomst te kunnen waarborgen, dienen de saneringsprogramma’s te worden vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Geluidsaneringsprojecten

In de 3 saneringsprogramma’s is rekening gehouden met de sanering van in totaal 403 woningen. Deze woningen bevinden zich in Scharwoude, Oudendijk, Berkhout, Obdam, Hensbroek, Spierdijk, De Goorn en Avenhorn. In de saneringsprogramma’s zijn de adressen van de woningen opgenomen.

Inzage en reageren (zienswijze indienen)

Inzage

We zijn verplicht om (voorgenomen) besluiten digitaal ter inzage te leggen. Ook kunt u de documenten op afspraak inzien tijdens openingstijden bij de balie van gemeente Koggenland, Middenhof 2 te De Goorn. Voor het maken van een afspraak belt u (0229) 548400. Lees meer over onze openingstijden.

  • Projectnaam: Ontwerp saneringsprogramma's 
  • Datum van bekendmaking: 14 augustus 2023
  • Periode van inzage: 15 augustus tot en met 26 september 2023
  • Vindplaats bekendmaking

Reageren

Tijdens de periode dat de documenten ter inzage liggen, kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen tegen het (voorgenomen) besluit. Reageren was mogelijk tot en met 26 september 2023. De termijn is verlopen. U kunt geen zienswijze meer indienen tegen het (voorgenomen) besluit. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het team VTH/RO via BouwenenMilieu@koggenland.nl of telefoonnummer (0229) 54 84 00.

Wet elektronische publicaties (Wep) en de verplichting van de gemeente

Sinds 1 juli 2021 moeten gemeenten volgens de Wet elektronische publicaties (Wep) wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten digitaal publiceren. Deze verplichting heeft als doel meer transparantie te creëren en om u als inwoner gemakkelijker toegang te geven tot relevante informatie.

Vanaf 1 juli 2023 moeten besluiten ook digitaal ter inzage worden gelegd. Dit geldt voor besluiten waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, zoals bestemmingsplannen en verkeersbesluiten. Het doel hiervan is om de betrokkenheid van u als inwoner te vergroten en u in staat te stellen tijdig te reageren op besluiten die uw leefomgeving kunnen beïnvloeden.

De terinzageleggingen behorende bij de bekendmakingen vindt u op deze pagina. De officiële bekendmakingen vindt u op de bekendmakingenpagina.