De gemeente Koggenland is voornemens om een strook gemeentegrond nabij Tulpenstraat 1 (1713 TD) te Obdam (kadastraal bekend gemeente Obdam, sectie A, nummer 3508 (gedeeltelijk)) te verkopen aan de heer J.H.C.M. Rood.

Op deze pagina vindt u de uitleg (motivering) door de gemeente over dit voornemen, hoe u bezwaar kunt maken als u het er niet mee eens bent (vervaltermijn en bezwaar maken), meer informatie en de wetgeving ('Didam'-arrest).

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente is beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop. De koper is eigenaar van het er voor liggende woonperceel en heeft bij de gemeente Koggenland het verzoek neergelegd om het betreffende perceel bij zijn eigen perceel te betrekken om aldaar een parkeerplaats te realiseren. De te verkopen strook grond grenst:

  • aan één zijde aan het perceel van de koper;
  • de andere zijden aan grond dat in eigendom is van de gemeente.

Gezien de ligging verwachten wij geen andere gegadigden voor deze strook gemeentegrond.

Vervaltermijn en bezwaar maken

Als u het niet eens bent met het bovenstaande, omdat u meent daarvoor zelf als kandidaat in aanmerking te komen, dan moet u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum kenbaar maken.

  • Zaaknummer: ZK23001130
  • Projectnaam: Tulpenstraat 1 Obdam
  • Publicatiedatum: 17 april 2023

De bezwaartermijn is verlopen, u kunt geen bezwaar meer maken. Er zijn geen bezwaren ontvangen.

Meer informatie en contact

Inhoudelijke vragen

  • Hebt u inhoudelijke vragen over deze bekendmaking? Dan kunt u contact opnemen met Marjo Dekker, team openbare ruimte via marjo.dekker@koggenland.nl of (0229) 54 84 00.

Vragen over procedure

  • Hebt u vragen over de procedure van het bezwaar maken? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken via juza@koggenland.nl of (0229) 54 84 00.

Meer informatie over kort geding

  • Meer informatie over een kort geding procedure vindt u op de website van Rechtspraak.nl 

Didam-arrest en verplichting van de gemeente tot publiceren

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest gewezen. Dit arrest heeft bepaald dat overheden het gelijkheidsbeginsel dienen toe te passen bij onder andere de verkoop en verhuur van onroerende zaken. Daarvoor dient een overheid een openbare verkoopprocedure te hanteren. Uitzondering daarop is mogelijk in geval op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria er redelijkerwijs maar één partij daarvoor in aanmerking komt. In dat geval mag een overheid één-op-één contracteren. Hiervoor is wel noodzakelijk dat er een publicatie van dit voornemen plaats vindt met een redelijke termijn waarbinnen anderen bezwaar kunnen maken. 

Het beleid van gemeente Koggenland vindt u op lokaleregelgeving.overheid.nl(externe link).