De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) van uw woning door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking, enzovoort.

De WOZ-waarde voor dit jaar is de ingeschatte verkoopwaarde van uw huis op 1 januari vorig jaar (waardepeildatum). Was er in de loop van vorig jaar een verbouwing of grote aanpassing aan uw huis, dan is dit al wel in de huidige WOZ-waarde meegenomen. De hoogte van de onroerende-zaakbelasting (OZB) baseren we op de WOZ-waarde.

Online toegang tot informatie over uw WOZ-waarde

Via het WOZ-portaal hebt u met DigiD of e-Herkenning online toegang tot de volgende informatie:

  • het taxatieverslag
  • aanslag gemeentelijke belastingen: riool/afval/OZB en de WOZ-waarde
  • mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde of de aanslag OZB.

Let op! U hebt alleen toegang tot het WOZ-portaal als de aanslag op uw naam staat. En alleen voor de objecten waar u een WOZ-beschikking voor hebt ontvangen.

Let op! Wij adviseren u om geen gebruik te maken van de webbrowser Internet Explorer. Dit geeft fouten en u kunt geen gegevens inzien. Onze excuses voor dit ongemak. 

WOZ-portaal voor inwoners en bedrijven

Hebt u vragen over de WOZ-waarde?

Hebt u vragen of bent u het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde? Neemt u dan contact op met de Balie Belastingen. Wij leggen u graag uit hoe we tot de WOZ-waarde zijn gekomen. U kunt toelichten waarom u vindt dat de WOZ-waarde niet klopt. Wij zijn bereikbaar tijdens de openingstijden van het gemeentehuis via telefoonnummer (0229) 54 84 00. Of stel uw vraag via de mail aan belastingen@koggenland.nl.

Net als u wil de gemeente graag dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde past de gemeente deze kosteloos aan.

Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan gaat het indienen van bezwaar tegen de WOZ-waarde heel gemakkelijk via het WOZ-portaal. Het is bovendien gratis voor u. Komt u er niet uit? Neemt u dan contact met ons op; wij helpen u graag verder. Wij zijn bereikbaar tijdens de openingstijden van het gemeentehuis via telefoonnummer (0229) 548400. Of stel uw vraag via de mail aan belastingen@koggenland.nl.

In de media verschijnen veel berichten over bureaus en makelaars die kosteloos bezwaar tegen de WOZ-waarde indienen bij de gemeente. Als het bezwaar wordt toegekend en de waarde wordt gewijzigd, ontvangen deze bureaus en makelaars een verplichte vergoeding van de gemeente. Dat kostte de gemeente vorig jaar ruim € 54.000. Dit bedrag moet uiteindelijk door u en andere inwoners van onze gemeente worden opgebracht.

De gemeente adviseert u altijd eerst zelf contact op te nemen. Dat is gratis en zorgt voor een snellere reactie. Ook kan de gemeente dan uw persoonlijke situatie bekijken. Bij een ‘no cure no pay’ bureau mag de gemeente geen persoonlijk contact met bezwaarmakers (de inwoners) hebben. Zelf bezwaar indienen biedt bovendien de meeste kans op succes. De afgelopen jaren was het percentage toegekende bezwaren hoger voor inwoners die dat zelf deden, dan wanneer zij dat rechtsreeks deden via een ‘no cure no pay’ bureau. 

Zie de video van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over dit onderwerp

Meer informatie

  • Op WOZ-waardeloket.nl vindt u de WOZ-waarde van woningen in het hele land. Zo vergelijkt u snel en gemakkelijk de waarde van uw woning met die van andere woningen. Hebt u de aanslag voor de WOZ-waarde ontvangen? Dan kan het enkele dagen duren voordat de waarde in het WOZ-waardeloket te zien is.
  • Wilt u weten welke gegevens er zijn gebruikt om de waarde van uw huis te bepalen? Bekijk uw taxatieverslag via de WOZ-portaal voor inwoners of bedrijven.
  • Op Waarderingskamer.nl komt u meer te weten over hoe gemeente Koggenland de WOZ uitvoert. De Waarderingskamer controleert en beoordeelt de gemeente.
  • Op Rijksoverheid.nl vindt u een overzicht van veel gestelde vragen over de WOZ-waarde.
  • WOZ-waarde van dijkwoningen. Alle onroerende zaken (woningen en bedrijven) die onderdeel zijn van een dijklichaam (waterverdedigingswerk) taxeren wij anders dan voorheen. Alle onbebouwde grond, dat onderdeel vormt van een dijk én in beheer is van het Waterschap (de zogenaamde kernzone), is vrijgesteld van de WOZ-waarde. Deze grond mag dus niet meegenomen worden in de WOZ-taxatie. Dit leidt tot een lagere WOZ-waarde dan normaal. Lees meer informatie over de WOZ-waarde dijkwoningen

Heeft u gevonden wat u zocht?