Het bedrag dat u moet betalen aan gemeentelijke belastingen en heffingen, staat op de aanslag die u jaarlijks ontvangt.

  • U boekt het bedrag zelf over. U moet de aanslag dan binnen 3 maanden na dagtekening betalen, dit mag in 2 termijnen. 
  • U kunt een automatische incasso afgeven. Dan betaalt u de aanslag in 10 termijnen.
  • U kunt de belastingaanslag niet betalen: dan kunt u kwijtschelding aanvragen.
  • Teruggave van belastingen betreft alleen de afvalstoffenheffing. Als u recht heeft op teruggave gebeurt dit automatisch.