Als u in de loop van het jaar uw huis verkoopt, heeft dit geen invloed op het aanslagbedrag voor wat betreft de eigenaar heffingen onroerende-zaakbelastingen en rioolheffing. De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Dit jaar betaalt u dus voor het pand waarvan u op 1 januari eigenaar was. Wel worden de aanslagen gewoonlijk door de notaris verrekend met de koper. Die betaalt zo een evenredig deel mee. Als u ook een huis heeft gekocht, ontvangt u voor het lopende jaar dan ook geen nieuwe aanslag.

Als u in de loop van het jaar uw huis verkoopt, heeft dit wel gevolgen voor de gebruikersbelastingen zoals de afvalstoffenheffing. Als u binnen dezelfde gemeente verhuist, worden deze gebruikersbelastingen meegenomen naar het volgende adres (tenzij de grondslag wijzigt: u komt bijvoorbeeld alleen te wonen). Bij vertrek naar een andere gemeente, ontvangt u een vermindering van de gebruikersbelastingen. U hoeft hiervoor geen bezwaar te maken. Dit gebeurt automatisch.

Let op: Geef ook altijd uw binnengemeentelijke verhuizing door aan de afdeling Burgerzaken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het cluster Belastingen via telefoon (0229) 54 83 14.

Hoe werkt het?

De aanslagen onroerendezaakbelasting en rioolheffing komen nooit in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag onroerendezaakbelasting en rioolheffing krijgt opgelegd. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting en de rioolheffing verrekent met de nieuwe eigenaar.

U vertrekt uit de gemeente

Als u de gemeente verlaat, heeft u recht op vermindering voor de:

  • afvalstoffenheffing

U verhuist binnen de gemeente

Verhuizingen binnen de gemeente leiden normaal niet tot vermindering, omdat u de aanslagen van uw oude adres meeneemt naar uw nieuwe adres. Van deze regel wordt afgeweken, als u naar een verzorgings- of verpleegtehuis verhuist of als u inwonend wordt.

Heeft u gevonden wat u zocht?