Iedereen moet de aanslag gemeentelijke belastingen betalen. Toch kan het voorkomen dat u op grond van uw inkomen niet in staat bent te betalen. Als u een inkomen op of onder het sociaal minimum heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van een deel van de de gemeentelijke belastingen. U kunt een aanvraag doen om de afvalstoffenheffing niet te hoeven betalen.

Vraag online kwijtschelding aan

Wat moet ik doen?

Nadat u de aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen, kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen. Dit doet u door het online formulier in te vullen. Doe dit zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag gemeentelijke belastingen. Binnen 6 weken ontvangt u bericht of u de afvalstoffenheffing niet hoeft te betalen.

Op het gebied van kwijtschelding werkt gemeente Koggenland samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier(externe link). Als u bij hen al kwijtschelding heeft aangevraagd, hoeft u dit niet meer te doen bij de gemeente.

Wat moet ik meenemen?

Om te kunnen beoordelen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, wordt door ons uw gehele situatie overwogen.

Bij bijna alle vragen in het online formulier (met uitzondering van uw persoonsgegevens), moet u bewijzen kunnen overleggen. Wij adviseren u deze bewijzen digitaal bij de hand te hebben op het moment dat u start met het invullen van het formulier.

Om welke bewijzen gaat het?

 1. De hoogte van uw inkomen (loon, DUO, uitkering, AOW, pensioen) en dat van een eventuele partner
 2. Inkomsten uit eventuele kamerverhuur of kostgeld
 3. Inkomen van eventuele kinderen
 4. Kosten kinderopvang, kinderopvang toeslag, kindgebondenbudget
 5. Ontvangen of te betalen (kinder)alimentatie
 6. Het saldo van uw betaalrekening(en)
 7. Het saldo van uw spaarrekening(en)
 8. De hoogte van uw ziektekostenverzekeringspremie en van uw eventuele partner
 9. De eventuele huur- en zorgtoeslag
 10. Uw leningen
 11. Uw woonlasten huurwoning: recente huurspecificatie, huurtoeslag
 12. Uw woonlasten koopwoning: hypotheeklasten, hypotheekschuld, maandlasten hypotheekrente, waarde van eventuele beleggingen, aanslag inkomstenbelasting
 13. Bij ondernemerschap: eventuele Bbz-uitkering
 14. Belastingen: uw eventuele heffingskorting, zorgtoeslag
 15. Uw auto (bouwjaar, kilometerstand, eventuele gehandicaptenparkeerkaart)
 16. Uw eventuele schulden bij de belastingdienst (openstaand bedrag, betalingsregeling, overzicht gedane betalingen)
 17. Uw eventuele faillissement

Wanneer de gevraagde gegevens onvolledig of niet (tijdig) door u wordt verstrekt, kan uw situatie niet worden gecontroleerd en beoordeeld. Uw verzoek wordt dan afgewezen.

Heeft u gevonden wat u zocht?