De onroerendezaak-belasting (OZB) is gebaseerd op de WOZ-waarde van een object (woning, bedrijf en/of grond) zoals die volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) bij beschikking is vastgesteld.

Als u eigenaar bent van een woning, dan betaalt u alleen het eigenarengedeelte OZB. Als eigenaar en gebruiker van een niet-woning (denk hierbij aan een bedrijf) betaalt u beide bedragen. Degene die op 1 januari eigenaar is van een woning of niet-woning betaalt de OZB voor dat hele jaar.

De uitgangspunten hierbij zijn het persoonsregister (gemeentelijke basisadministratie) en de registers van het kadaster.

Eind februari 2024 ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen.

Verhuizing of verkoop

Als u na 1 januari 2023 de onroerende zaak niet meer gebruikt of hebt verkocht, blijft u toch voor de hele aanslag belastingplichtig. Het is gebruikelijk dat de notaris bij de verkoop de zakelijke lasten (het eigenarengedeelte OZB en mogelijk de rioolheffing) verrekent met de nieuwe eigenaar. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor de betaling van de volledige aanslag.

Wat kost het?

De OZB-aanslag wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.

Type OZBPercentages 2024
woningen eigendom0,0934%
niet-woningen eigendom0,1766%
niet-woningen gebruik0,1312%

Heeft u gevonden wat u zocht?