Soort belasting/jaar

2019

2020

2021

2022

2023

OZB

Eigendom woningen

0,0792%

0,0766%

0,0766%

0,0787%

0,0934%

Eigendom: niet woningen

0,1187%

0,1181%

0,1278%

0,1530%

0,1659%

Gebruik: niet woningen

0,0960%

0,955%

0,0947%

0,1155%

0,1209%

Riool

Woningen

€ 137,00

€ 137,00

€ 137,00

€ 98,40

€ 98,40

Niet-woningen (groter of gelijk aan 5 pers.)

€ 274,00

€ 274,00

€ 274,00

€ 196,80

€ 196,80

Niet-woningen (kleiner dan 5 pers.)

€ 137,00

€ 137,00

€ 137,00

€ 98,40

€ 98,40

Niet-woningen (< 3 m3)

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

Extra aansluiting

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

Kamers verzorgingstehuis

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

Vaste standplaats op camping

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

Passantenplaats op camping

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

Afvalstoffenheffing

1-persoons huishouden

€ 277,26

€ 236,39

€ 244,11

€ 282,03

€ 295,29

Meerpersoons huishouden

€ 372,74

€ 317,79

€ 328,16

€ 379,14

€ 396,96

Extra container (medisch)

€ 120,32

€ 120,32

€ 120,32

€ 120,32

€ 120,32

Forensenbelasting

Chalet

€ 181,76

€ 184,49

€ 187,07

€ 283,00

€ 311,02

Woning

€ 369,46

€ 375,00

€ 380,25

€ 453,00

€ 497,85

Toeristenbelasting

Per persoon per overnachting

n.v.t

n.v.t

n.v.t

€ 1,00

€ 1,10

Grafrechten     
- Met steen€ 64,25€ 65,30€ 66,20€ 67,05€ 73,70
- Zonder steen€ 33.30€ 33,85€ 34,30€ 34,75€ 38,20

Hondenbelasting

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t