Eind februari 2018 ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2018. Daarop staat de nieuwe WOZ-waarde vermeld. Omdat de wetgeving is aangepast voor woningen/bedrijven gelegen aan een waterkering/dijk, informeer wij u over de gevolgen hiervan.

Aanleiding

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad, moeten alle onroerende zaken (woningen en bedrijven) die onderdeel zijn van een dijklichaam (waterverdedigingswerk), anders getaxeerd worden dan voorheen. Alle onbebouwde grond, dat onderdeel vormt van een dijk én in beheer is van het Waterschap (de zogenaamde kernzone), is vrijgesteld van de WOZ-waarde. Deze grond mag dus niet meegenomen worden in de WOZ-taxatie.  Dit leidt tot een lagere WOZ-waarde dan normaal.

Wat betekent dit voor u?

De gemeente Koggenland heeft met behulp van het digitaal kaartmateriaal van het hoogheemraadschap nagekeken welke objecten binnen de “kernzone” vallen. Bij de bepaling van de WOZ-waarde 2018 van uw object is hiermee nu rekening gehouden. Verlaging van de WOZ-waarde leidt tot een lagere ozb-aanslag.

U kunt zelf nakijken waar deze zone gelegen is via de website van het hoogheemraadschap; ga naar https://hhnk.webgispublisher.nl/?map=Legger-regionale-waterkeringen(externe link) en zoek op adres.

Zorg er voor dat enkel de kaartlaag “kernzone” geselecteerd blijft. Het gebied tussen de stippellijn is de kernzone. Het onbebouwde oppervlakte binnen de kernzone is vrijgesteld voor de WOZ.

Woningen en niet-woningen

De waterverdedigingsvrijstelling geldt voor alle objecten, woningen, bedrijven, maar ook voor onbebouwde grond.

Alleen als de grond al op andere wijze is vrijgesteld (bijv. landbouwvrijstelling) of als de grondwaarde al in de opstallen is verwerkt (bijv. kantoren, winkels, opslagplaatsen), dan heeft de waterverdedigingsvrijstelling geen effect op de WOZ-waarde.

Valt mijn woning binnen de kernzone?

De eigenaren van de woningen en bedrijven die binnen de kernzone gelegen zijn, hebben een informatie-brief ontvangen. Heeft u geen brief ontvangen, dan valt uw woning/bedrijf buiten de kernzone óf de vrijstelling heeft geen invloed op de WOZ-waarde.