Op 6 maart 2023 hebben wij van vrijwel alle bewoners uit Rustenburg een brief gekregen in verband met de realisatie van de nieuwe woonwijk De Tuinen deel 2 in Ursem. In die brief zijn met name zorgen geuit over de toenemende verkeersdrukte en de verkeersveiligheid in Rustenburg.

Daarna zijn er meerdere overleggen geweest tussen een aantal bewoners van het doe-team uit Rustenburg en de gemeente. We hebben samen gekeken hoe we de verkeersveiligheid in Rustenburg kunnen verbeteren. In september 2023 zijn er verschillende voorstellen voor verkeersmaatregelen gedaan. In het schetsontwerp zijn deze voorstellen uitgewerkt. Het was mogelijk een reactie achter te laten op de voorstellen.

Op basis van de ontvangen reacties van inwoners is een aangepast schetsontwerp gemaakt. Tot en met 5 november was het mogelijk om hierop te reageren. Zie de ingezonden reacties onder het kopje "Uw mening en ideeën tellen". Hier vindt u ook de antwoorden van de gemeente op de ingezonden reacties op beide fora.

Definitief ontwerp november 2023

Het ontwerp is nu definitief en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en het college. In december 2023 is krediet toegezegd zodat we de maatregelen verder kunnen uitwerken en uitvoeren.

luchtfoto Rustenburg, kern in gemeente Koggenland
Luchtfoto van Rustenburg

Voorstel verkeersmaatregelen Rustenburg

Definitieve ontwerp

Naar aanleiding van de ingediende reacties in het forum van oktober 2023 is het ontwerp nog een keer aangepast en is nu definitief.

Bekijk het definitieve ontwerp

Aanpassingen in het ontwerp

Ten opzichte van het vorige ontwerp hebben we twee aanpassingen aangebracht:

 1. De wegversmalling tussen Drechterlandsedijk 43 en 45 is uit het ontwerp gehaald.
 2. De wegversmalling bij huisnummer 49 wordt niet verwijderd en aangepast, zodat (brom)fietsers richting Ursem een eigen doorgang krijgen apart van de doorgang voor het gemotoriseerde verkeer. De doorrijbreedte voor (brom)fietsers wordt hierbij ongeveer 1,95 meter. Omdat (brom)fietsers hier in één inrichting een aparte doorgang krijgen, wordt de doorgang voor het gemotoriseerde verkeer hier 3,5 meter conform de richtlijnen van de CROW. Bij deze breedte kan een fietser en een auto elkaar blijven passeren in de 3,5 meter brede doorgang. Het aanpassen van deze wegversmalling gaat ten koste van één parkeermogelijkheid op de rijbaan voor huisnummer 49.

Aangepaste schetsontwerp

Bekijk het aangepaste schetsontwerp voor de verschillende verkeersmaatregelen in Rustenburg.

Ga naar het aangepaste schetsontwerp

Aanpassingen

Ten opzichte van het vorige ontwerp hebben we 3 aanpassingen aangebracht:

 1. De wegversmalling ter hoogte van Drechterlandsedijk 45 is uit het ontwerp gehaald, zodat er geen parkeerplaatsen verdwijnen.
 2. Tussen Drechterlandsedijk 43 en 45 is een nieuwe wegversmalling ingetekend, waarbij fietsers in één richting (in de richting naar de Rustenburgerdijk) achter de wegversmalling langs kunnen. Op deze wijze wordt het verkeer op de Drechterlandsedijk met name richting de Rustenburgerdijk meer afgeremd. Het is niet mogelijk om fietsers in beide richtingen achter de wegversmalling langs te leiden, zonder dat dit ten koste gaat van het trottoir of van parkeerplaatsen.
 3. De bochten van het kruispunt Drechterlandsedijk-Rustenburgerdijk zijn in het nieuwe ontwerp versmald met betonstraatstenen in plaats van de keiverharding in het vorige ontwerp. Dit, omdat betonstraatstenen beter overrijdbaar zijn voor met name fietsers en met deze bestrating is er minder geluidsoverlast.  

Het eerste schetsontwerp

Bekijk het schetsontwerp voor de verschillende verkeersmaatregelen in Rustenburg. Deze zijn in een schetsontwerp uitgewerkt.

Ga naar het schetsontwerp

Verkeersmaatregelen Drechterlandsedijk

Om de snelheid van het verkeer te verlagen op de Drechterlandsedijk  stellen wij west naar oost de volgende verkeersmaatregelen voor:

 • De bochten van het kruispunt Drechterlandsedijk – Rustenburgerdijk versmallen met overrijdbare verharding in de bochten.
 • De doorrijbreedte van de lange wegversmalling met parkeerplaatsen bij de bushalte verder versmallen naar 3,85 meter. Bij deze breedte kunnen auto’s en fietsers elkaar blijven passeren bij de versmalling.
 • De kleine wegversmalling bij huisnummer 49 verwijderen, omdat er bij huisnummer 45 een nieuwe wegversmalling aangelegd wordt.
 • Bij huisnummer 45 een nieuwe wegversmalling met vrije doorgangen voor fietsers buitenom de wegversmalling aanbrengen. Hierbij wordt de doorrijbreedte voor het gemotoriseerd verkeer 3,5 meter en voor fietsers minimaal 1,7 meter. Deze wegversmalling gaat ten koste van 4 of 5 parkeerplaatsen.
 • De doorrijbreedte van de lange wegversmalling met parkeerplaatsen bij huisnummer 39, 41 en 43 verder versmallen naar 3,85 meter. Bij deze breedte kunnen auto’s en fietsers elkaar blijven passeren bij de wegversmalling.  
 • Een extra wegversmalling aanbrengen op de rijrichting vanuit het oosten richting Rustenburg. Fietsers richting Rustenburg kunnen om de versmalling heen. Deze doorrijbreedte wordt minimaal 1,7 meter. Omdat fietsers hier in één richting buitenom de wegversmalling geleid worden, kan de doorgang voor gemotoriseerd verkeer 3,5 meter breed worden. Bij deze breedte kunnen fietsers in één richting en auto’s elkaar blijven passeren bij de wegversmalling.
 • Stoep verlengen van ongeveer 1,5 meter breedte tot en met het kruispunt met Het Gors.

Verkeersmaatregelen Rustenburgerdijk

Om de snelheid van het verkeer te verlagen op de Rustenburgerdijk stellen wij voor om in het midden van de Rustenburgerdijk een strook van 50 centimeter breedte bestrating aan te brengen. Op het schetsontwerp is deze maatregel ook aangegeven.  

Verkeersmaatregelen op korte termijn

Naast de bovenstaande verkeersmaatregelen zijn uit de overleggen tussen de gemeente en een aantal bewoners de volgende verkeersmaatregelen naar voren gekomen. Deze maatregelen zijn al klaar of worden in september 2023 uitgevoerd.

 • De betonnen paaltjes in de bochten van het kruispunt Drechterlandsedijk – Rustenburgerdijk worden vervangen voor zwart-witte reflecterende paaltjes.
 • Op de Drechterlandsedijk en de Rustenburgerdijk worden 30-markeringen (totaal 8 stuks) op het wegdek aangebracht.
 • Op de Rustenburgerdijk bij de speeltuin zijn extra borden geplaatst.
 • Op de Drechterlandsedijk bij de brug worden twee borden geplaatst met de tekst “Brug open, motor uit!”.

Uw mening en ideeën tellen

Forum oktober 2023

U kon tot en met 5 november 2023 uw reactie achterlaten. Het forum is u gesloten. In de week van 6 november verwerken wij de nieuwe reacties en gaan wij als het  nodig is nog in gesprek met u. In de week van 13 november maken wij vervolgens het definitieve ontwerp. Hierna beslist de gemeenteraad in de raadsvergadering van 18 december of er krediet beschikbaar gesteld wordt om de verkeersmaatregelen uit te kunnen voeren.

Lees de antwoorden van de gemeente op uw ingezonden reacties

Forum september 2023

Via dit forum was het mogelijk om tot 18 september een reactie te geven op de voorgestelde verkeersmaatregelen en het schetsontwerp. Hartelijk dank voor uw reacties. Aan de hand van de reacties passen wij het ontwerp in overleg met het doe-team Rustenburg mogelijk aan.

Lees de antwoorden van de gemeente op uw ingezonden reacties

Meer informatie en contact

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Jimmy Kunst, team Openbare Ruimte via telefoonnummer (0229) 54 84 00 of via e-mail verkeer@koggenland.nl

Planning

 1. Nog te doen: April tot en met juni 2024

  De verkeersmaatregelen worden uitgevoerd. Omwonenden ontvangen een brief met de planning.

 2. Momenteel bezig: Januari tot en met maart 2024

  De gemeenteraad heeft krediet beschikbaar gesteld.

  Met de aannemer stemmen we de uitvoering van het werk af. 

 3. Afgerond: 18 december 2023

  Krediet wordt aangevraagd bij de gemeenteraad om de verkeersmaatregelen uit te kunnen voeren.

 4. Afgerond: November 2023

  Het definitieve ontwerp komt op deze projectpagina en deze wordt ook gedeeld met de gemeenteraad en het college.

 5. Afgerond: Oktober 2023

  De aanpassingen naar aanleiding van de reacties, tips en ideeën van de bewoners worden op deze projectpagina getoond.

 6. Afgerond: September 2023

  Bewoners van Rustenburg kunnen hun mening geven over de verkeersmaatregelen en het schetsontwerp