Op 6 maart 2023 hebben wij van vrijwel alle bewoners uit Rustenburg een brief gekregen in verband met de realisatie van de nieuwe woonwijk De Tuinen deel 2 in Ursem. In die brief zijn met name zorgen geuit over de toenemende verkeersdrukte en de verkeersveiligheid in Rustenburg.

Daarna zijn er meerdere overleggen geweest tussen een aantal bewoners van het doe-team uit Rustenburg en de gemeente. We hebben samen gekeken hoe we de verkeersveiligheid in Rustenburg kunnen verbeteren. Er zijn verschillende voorstellen voor verkeersmaatregelen gedaan. In het schetsontwerp zijn deze voorstellen uitgewerkt. U vindt het schetsontwerp op deze pagina. Wij zijn benieuwd naar uw reactie op deze voorstellen. De reactie kunt u achterlaten op deze pagina bij het kopje "Uw mening en ideeën tellen".

luchtfoto Rustenburg, kern in gemeente Koggenland
Luchtfoto van Rustenburg

Voorstel verkeersmaatregelen Rustenburg

Bekijk het schetsontwerp voor de verschillende verkeersmaatregelen op Rustenburg. Deze zijn in een schetsontwerp uitgewerkt.

Ga naar het schetsontwerp

Verkeersmaatregelen Drechterlandsedijk

Om de snelheid van het verkeer te verlagen op de Drechterlandsedijk  stellen wij west naar oost de volgende verkeersmaatregelen voor:

 • De bochten van het kruispunt Drechterlandsedijk – Rustenburgerdijk versmallen met overrijdbare verharding in de bochten.
 • De doorrijbreedte van de lange wegversmalling met parkeerplaatsen bij de bushalte verder versmallen naar 3,85 meter. Bij deze breedte kunnen auto’s en fietsers elkaar blijven passeren bij de versmalling.
 • De kleine wegversmalling bij huisnummer 49 verwijderen, omdat er bij huisnummer 45 een nieuwe wegversmalling aangelegd wordt.
 • Bij huisnummer 45 een nieuwe wegversmalling met vrije doorgangen voor fietsers buitenom de wegversmalling aanbrengen. Hierbij wordt de doorrijbreedte voor het gemotoriseerd verkeer 3,5 meter en voor fietsers minimaal 1,7 meter. Deze wegversmalling gaat ten koste van 4 of 5 parkeerplaatsen.
 • De doorrijbreedte van de lange wegversmalling met parkeerplaatsen bij huisnummer 39, 41 en 43 verder versmallen naar 3,85 meter. Bij deze breedte kunnen auto’s en fietsers elkaar blijven passeren bij de wegversmalling.  
 • Een extra wegversmalling aanbrengen op de rijrichting vanuit het oosten richting Rustenburg. Fietsers richting Rustenburg kunnen om de versmalling heen. Deze doorrijbreedte wordt minimaal 1,7 meter. Omdat fietsers hier in één richting buitenom de wegversmalling geleid worden, kan de doorgang voor gemotoriseerd verkeer 3,5 meter breed worden. Bij deze breedte kunnen fietsers in één richting en auto’s elkaar blijven passeren bij de wegversmalling.
 • Stoep verlengen van ongeveer 1,5 meter breedte tot en met het kruispunt met Het Gors.

Verkeersmaatregelen Rustenburgerdijk

Om de snelheid van het verkeer te verlagen op de Rustenburgerdijk stellen wij voor om in het midden van de Rustenburgerdijk een strook van 50 centimeter breedte bestrating aan te brengen. Op het schetsontwerp is deze maatregel ook aangegeven.  

Verkeersmaatregelen op korte termijn

Naast de bovenstaande verkeersmaatregelen zijn uit de overleggen tussen de gemeente en een aantal bewoners de volgende verkeersmaatregelen naar voren gekomen. Deze maatregelen zijn al klaar of worden in september 2023 uitgevoerd.

 • De betonnen paaltjes in de bochten van het kruispunt Drechterlandsedijk – Rustenburgerdijk worden vervangen voor zwart-witte reflecterende paaltjes.
 • Op de Drechterlandsedijk en de Rustenburgerdijk worden 30-markeringen (totaal 8 stuks) op het wegdek aangebracht.
 • Op de Rustenburgerdijk bij de speeltuin zijn extra borden geplaatst.
 • Op de Drechterlandsedijk bij de brug worden twee borden geplaatst met de tekst “Brug open, motor uit!”.

Uw mening en ideeën tellen

Via dit forum was het mogelijk om tot 18 september een reactie te geven op de voorgestelde verkeersmaatregelen en het schetsontwerp. Hartelijk dank voor uw reacties. Aan de hand van de reacties passen wij het ontwerp in overleg met het doe-team Rustenburg mogelijk aan.

Lees alle reactie op de plannen

Meer informatie en contact

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Jimmy Kunst, team Openbare Ruimte via telefoonnummer (0229) 54 84 00 of via e-mail verkeer@koggenland.nl

Planning

 1. Nog te doen: April tot en met juni 2024

  De verkeersmaatregelen worden uitgevoerd. Omwonenden ontvangen een brief met de planning.

 2. Nog te doen: Januari tot en met maart 2024

  Als de gemeenteraad krediet beschikbaar heeft gesteld, worden de verkeersmaatregelen in detail uitgewerkt.

 3. Nog te doen: 18 december 2023

  Krediet wordt aangevraagd bij de gemeenteraad om de verkeersmaatregelen uit te kunnen voeren.

 4. Nog te doen: November 2023

  Het definitieve ontwerp komt op deze projectpagina en deze wordt ook gedeeld met de gemeenteraad en het college.

 5. Nog te doen: Oktober 2023

  De aanpassingen naar aanleiding van de reacties, tips en ideeën van de bewoners worden op deze projectpagina getoond.

 6. Momenteel bezig: September 2023

  Bewoners van Rustenburg kunnen hun mening geven over de verkeersmaatregelen en het schetsontwerp