Het college van de gemeente Koggenland wil op twee locaties in totaal 120 flexwoningen laten plaatsen, om zo sociale huurwoningen te realiseren voor woningzoekenden. Als eerste locatie voor het plaatsen van 60 flexwoningen heeft een perceel aan de Leet 40A in De Goorn de voorkeur. Inwoners van de gemeente zijn op donderdagavond 7 september vanaf 19.00 uur welkom op een informatieavond over dit project.

De gemeenteraad heeft op 17 juli geld beschikbaar gesteld om het realiseren van de flexwoningen voor te bereiden. De gemeente is nu gestart met het verder ontwikkelen van plannen voor de eerste locatie. Op die locatie komen 60 flexwoningen waarvan minimaal de helft voor Koggenlandse jongeren beschikbaar komt. Het in een vroeg stadium betrekken van inwoners, is een van de eerste en belangrijke voorbereidingsstappen.

Informatieavond

Wethouder Rosalien van Dolder en projectleider Corrie Bosma vertellen tijdens de informatieavond meer over het project. Bij diverse tafels is er informatie te krijgen over het proces en de procedures die doorlopen worden. Daarnaast is er een impressie van hoe de flexwoningen eruit zullen zien en wordt er uitleg gegeven over op welk gebied inwoners kunnen meedenken. Dit met als doel inwoners in een vroeg stadium bij dit project te betrekken. Punten die voor inwoners belangrijk zijn om te bespreken, kunnen zo worden meegenomen in de ontwikkeling. Het is die avond niet mogelijk in te schrijven als geĆÆnteresseerde voor de flexwoningen.

Aanmelden

Inwoners die bij de informatieavond in het gemeentehuis aanwezig willen zijn, kunnen zich aanmelden bij projectleider Corrie Bosma via c.bosma@koggenland.nl.