Flexwoningen zijn verplaatsbare huizen die bedoeld zijn om snel woningen te realiseren voor woningzoekenden. De flexwoningen zijn niet permanent, maar bedoeld als flexibele schil om de vaste huurwoningvoorraad van de gemeente Koggenland tijdelijk op te hogen.

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland wil graag 2 projecten realiseren met ieder 60 flexwoningen. Het eerste project met 60 flexwoningen is gepland op de voorkeurslocatie aan de Leet 40A in De Goorn.

Hoe zien flexwoningen eruit?

De flexwoningen zijn gemaakt van houtskelet bouw en worden kant en klaar in de fabriek gemaakt. Ze worden op een trailer verplaatst en zijn na plaatsing binnen enkele weken klaar voor bewoning. 

Ze zijn klein qua oppervlakte, vergelijkbaar met een tiny house. Voor een eenpersoonshuishouden is de oppervlakte 28 m2, voor een klein gezin is het een driekamerwoning van maximaal 60 m2.

Het principe van een kleine binnenruimte is dat de buitenruimte groot is. Dat wil zeggen een ruime groenvoorziening rondom de flexwoningen. En een gemeenschappelijke ruimte voor bijvoorbeeld stalling van fietsen en tuingereedschap.

Waarom is gekozen voor de voorkeurlocatie De Leet 40A in De Goorn?

Er zijn een aantal criteria genoemd en daar heeft een afweging plaats gevonden. Deze criteria zijn: gemeentelijk eigendom van de grond, relatieve eenvoudige ontsluiting voor het verkeer, aantal omwonenden, ruimtelijke procedures die gevolgd moeten worden en de plannen in de nabije toekomst voor het gebied.

Uiteindelijk is als voorkeurslocatie De Leet 40A in De Goorn gekozen omdat deze, vooruitlopend op de toekomstige woningbouw in Avenhorn West, makkelijker kan worden ontsloten en de ruimtelijke procedures hierdoor eenvoudiger worden.

Het is een voorkeurslocatie omdat er nog onderzoek moet plaatsvinden op het gebied van archeologie, ecologie, geluid en stikstof.

Ook is er nog een advies nodig van de provinciale overheid.

Wie komen in aanmerking voor de flexwoningen?

De gemeenteraad krijgt in de eerste helft van 2024 de doelgroepenkeuze voorgelegd door de portefeuillehouder. Dit gaat over de vraag voor wie de woningen bedoeld zijn. Het uitgangspunt is dat de helft van de woningen voor starters uit gemeente Koggenland is.

Wie gaan de flexwoningen verhuren?

De woningen worden verhuurd door het woningbedrijf van gemeente Koggenland. Informatie over de huurprijs, toewijzing en voorwaarden worden later bekend gemaakt op deze pagina.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het team Projectmanagement via projectmanagement@koggenland.nl.

Wilt u op de hoogte blijven over dit project?

Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief over flexwonen.

Activiteiten en planning

 1. Nog te doen: Derde kwartaal 2025 - woonrijp maken

  In deze periode wordt het terrein klaargemaakt voor de bewoning. Denk hierbij aan het aanleggen van wegen, trottoirs, groen en verlichting.

 2. Nog te doen: Eerste kwartaal 2025 - Plaatsing eerste woningen

  Naar verwachting worden de eerste woningen in maart 2025 op hun plek gezet. De woningen zijn daarvoor geproduceerd in een fabriek.

 3. Nog te doen: Vierde kwartaal 2024 t/m eerste kwartaal 2025 - Productie woningen

  De woningen worden gemaakt in een fabriek en in delen vervoerd naar de locatie, waar ze worden samengevoegd.

 4. Nog te doen: Tweede helft 2024 - Bouwrijp maken

  Voordat de woningen geplaatst worden, wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Dit houdt in dat het terrein wordt geëgaliseerd, aanleggen riolering en het aansluiten van de nutsvoorzieningen. Dit kan pas beginnen als het stedenbouwkundigplan definitief is.

 5. Nog te doen: Zomer 2024 - Start aanvragen omgevingsvergunning

  Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor 60 flexwoningen. Dit is een vergunning die nodig is om te mogen bouwen en gebruiken.

 6. Nog te doen: Zomer 2024 - Aanbesteding

  Er zijn reeds 5 woningen aangekocht die, net als de overige 55 woningen, naar verwachting het eerste kwartaal van 2025 geplaatst worden. Voor de overige 55 woningen wordt een Europese aanbesteding gehouden. Dit is een openbare procedure.

 7. Nog te doen: Tweede kwartaal 2024 - Vaststellen stedenbouwkundigplan

  Het stedenbouwkundig plan laat zien hoe de woningen en de openbare ruimte worden ingedeeld. Het schetsontwerp is aangepast op basis van de participatie met de omwonenden. Het ontwerp wordt intern afgestemd voordat het definitief wordt. Na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders, gaat de gemeente in overleg met de provincie.

 8. Nog te doen: Tweede kwartaal 2024 - Doelgroepenkeuze

  De gemeenteraad krijgt in de eerste helft van 2024 de doelgroepenkeuze voorgelegd door de portefeuillehouder. Dit gaat over de vraag voor wie de woningen bedoeld zijn. Het uitgangspunt is dat de helft van de woningen voor starters uit de gemeente Koggenland is.

 9. Afgerond: Oktober - december 2023 - Kredietaanvraag

  De Raad heeft besloten krediet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van 30 éénkamer flexwoningen en 30 driekamerwoningen aan de Leet 40A. De flexwoningen worden verhuurd door het Woningbedrijf Koggenland.

 10. Afgerond: Participatieavond 26 september 2023

  Op 26 september 2023 vond er een participatieavond plaats met de direct omwonenden van De Leet 40A de Goorn over het voorgenomen project van 60 flexwoningen.

  Ongeveer 12 inwoners waren aanwezig en werden verwelkomd door de wethouder Rosalien van Dolder, de projectleider vanuit de gemeente en de architect. Er werd uitgebreid ingegaan op de vele relevante vragen die leven, en het voorlopige ontwerp en situatieschets van de 60 flexwoningen. De geleverde input zal door de architect worden verwerkt tot een derde versie van het ontwerp. Deze derde versie zal vervolgens worden gepresenteerd aan de omwonenden die direct zicht hebben op het project. 

 11. Afgerond: Informatieavond 7 september 2023

  Er heeft een informatieavond plaatsgevonden op 7 september 2023. Er waren ruim 100 belangstellenden aanwezig.

  De aanwezigen konden hun vragen schriftelijk kenbaar maken en hebben inmiddels op hoofdlijnen informatie ontvangen.

  Met omwonenden die direct aan het perceel wonen wordt er een tweetal participatieavonden georganiseerd om het ontwerp te bespreken. Het definitieve ontwerp wordt gepresenteerd in de centrale hal van het gemeentehuis.