Op maandag 5 februari 2024 heeft de gemeenteraad van Koggenland ingestemd met het financiële voorstel voor de vernieuwing van het schoolplein en dorpsplein van Grosthuizen. Na jaren van puzzelen en plannen maken komt er een nieuw plein met ruimte voor spelen, groen en ontmoeting. Naar verwachting kan er op korte termijn worden begonnen met de vernieuwing. 

“Het viel ons op dat het er geen speelplaats in Grosthuizen is, terwijl er wel veel gezinnen met jonge kinderen wonen", vertelt Renate Pomstra. Zij is ouder van de school en lid van het Doe-team Grosthuizen, een groep inwoners die zich inzet om de omgeving aantrekkelijker te maken. Vijf jaar geleden werden de eerste stappen gemaakt in de verkenning van de mogelijkheden voor een nieuw schoolplein en dorpsplein. Renate Pomstra: “Er is vervolgens vanuit de gemeente Koggenland geld beschikbaar gekomen om een eerste ontwerp te laten maken. Hierbij hebben we ook de kinderen en buurtbewoners betrokken.”

Van ontwerp naar financiering

Nadat het ontwerp definitief was, werd begonnen met het rondkrijgen van de financiën. Hiervoor hebben de gemeente, de school en het Doe-team nauw samengewerkt, vertelt schooldirecteur Dennis de Bont. “We krijgen subsidie vanuit het Rijk en de Provincie Noord-Holland. Ook ontvangen we een bijdrage uit het schoolpleinfonds van de gemeente Koggenland. Verder investeert Stichting Allure, de stichting waar de Grosthuizerschool onder valt, in het nieuwe plein.”

Spelen, groen en ontmoeting

Op het nieuwe plein  kunnen de kinderen straks spelen in een zandbak met een bronpomp en waterspeelplaats. Ook komt er een nestschommel en een toren met glijstang en klimparcours. Uiteraard wordt het plein van allerlei nieuwe bomen en planten voorzien. Tot slot komt er een grote picknicktafel, ook te gebruiken door fietsers of wandelaars die voorbijkomen.

Wethouder Marian van Kampen: “Ik ben ontzettend blij dat dit mooie plan nu tot uitvoering komt. Fijn ook voor de kinderopvang en alle gebruikers van het Dorpshuis. Het kermis comité heeft zelfs meegedacht. Zo wordt het een plein voor iedereen in Grosthuizen en maken we het samen tot een succes.”