Tot 1 mei kunnen inwoners van Koggenland een aanvraag indienen voor een cadeaukaart van het Kinderkoggenfonds. Met het Kinderkoggenfonds ondersteunt de gemeente kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen. Naast de cadeaukaarten verstrekt de gemeente maatwerkbijdragen. Hiermee kunnen kinderen bijvoorbeeld lid worden van een sportclub, een partijtje geven of een schoolreisje bekostigen.

‘We willen dat alle kinderen mee kunnen doen in Koggenland,’ zegt wethouder Marian van Kampen. ‘Door het Kinderkoggenfonds kunnen kinderen uit armere gezinnen ook trakteren als ze jarig zijn of nieuwe gymschoenen kopen als de oude te klein zijn.’

Voor wie is het Kinderkoggenfonds bedoeld?

Het Kinderkoggenfonds is er voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar, die opgroeien in een gezin met een laag inkomen en een laag vermogen. Ook kinderen die opgroeien in een huishouden waar het inkomen (tijdelijk) niet voorhanden is, bijvoorbeeld vanwege een schuldhulpverleningstraject, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Kinderkoggenfonds.

Kinderen komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Kinderkoggenfonds als het netto gezinsinkomen, inclusief vakantiegeld, lager is dan € 2.200,84 bij gehuwden/samenwonenden of € 1.540,59 bij alleenstaande ouders/verzorgers. De vermogensgrens is voor beide groepen € 15.150,00.

Eén keer per jaar is er een bedrag van € 150,- per kind beschikbaar, in de vorm van een VVV-cadeaukaart. Daarnaast is een deel van het geld in het Kinderkoggenfonds gereserveerd voor maatwerkbijdragen om belemmeringen in ‘het kunnen meedoen’ op te lossen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bijdrage voor een sportclub, een schoolreisje of een fiets.

Aanvragen

De cadeaukaarten kunnen tot en met 1 mei worden aangevraagd. De maatwerkbijdrage kan het hele jaar worden aangevraagd. Ga voor de aanvraagformulieren en meer informatie naar www.koggenland.nl/kinderkoggenfonds. Neem voor verdere vragen contact op met het Zorgteam via zorgteam@koggenland.nl of (0229) 54 83 70.