Bekendmaking van voornemens tot verkoop van gemeentelijk onroerend goed bij locatie De Tuinen te Ursem

De gemeente Koggenland is bezig met de gebiedsontwikkeling locatie De Tuinen deel 2. Op deze locatie worden in totaal circa 125 woningen gerealiseerd, waarvan circa 7-10 woningen in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Een CPO is een ontwikkelvorm die valt binnen het particulier opdrachtgeverschap.

Vereniging CPO De Tuinen Ursem heeft zich aangemeld voor deze 7-10 woningen bestaande uit rijwoningen. De gemeente Koggenland is voornemens om een gedeelte van het perceel sectie Q nummer 406, behorend aan Wester-Koggenland, te verkopen aan de individuele CPO-leden van Vereniging CPO De Tuinen Ursem, KvK 70941254.

Op deze pagina vindt u de uitleg (motivering) door de gemeente over dit voornemen, hoe u bezwaar kunt maken als u het er niet mee eens bent (vervaltermijn en bezwaar maken), meer informatie en de wetgeving ('Didam'-arrest).

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente zijn beoogde kopers de enige gegadigde(n) die in aanmerking komen voor de hiervoor vermelde verkoop en wel om de volgende redenen:

 • Voor een goede aanvulling op het segment goedkope koopwoningen heeft de gemeente de wens om zeven tot tien (7-10) betaalbare woningen voor starters in de vorm van woningbouwcategorie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) te (laten) ontwikkelen op locatie De Tuinen Ursem. Dit betekent dat voor de grondverkoop van deze  woningen uitsluitend CPO’s in aanmerking komen die bereid en in staat zijn om op de betreffende locatie te gewenste woningbouw in het gewenste segment te realiseren.
 • Op de Facebookpagina van de gemeente Koggenland heeft de gemeente op 23 juni 2022 een oproep gedaan, waarbij de mogelijkheid aan een ieder is geboden om CPO woningen te bouwen bij de ontwikkeling in plangebied de Tuinen. Dit is ook aangegeven op de CPO informatieavond op 12 mei 2022.  
 • Vereniging CPO de Tuinen Ursem heeft zich na de informatieavond gemeld om deze starterswoningen te gaan ontwikkelen.
 • Op de informatie avond van 12 mei 2022 en op de Facebookpagina op 23 juni 2022, is gemeld dat een ieder zich kan melden tot 30 juni 2022. Er zijn geen andere aanmeldingen binnen gekomen naar aanleiding van deze oproep, dan de vereniging “CPO de Tuinen Ursem”
 • Bij de vereniging CPO de Tuinen Ursem hebben zich inmiddels meerdere leden gemeld die belangstelling hebben voor het collectieve initiatief.

Vervaltermijn en bezwaar maken

Als u het niet eens bent met het bovenstaande, omdat u meent daarvoor zelf als kandidaat in aanmerking te komen, dan moet u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum kenbaar maken.

 • Zaaknummer: ZK20002701
 • Projectnaam: Ontwikkeling de tuinen deel 2
 • Publicatiedatum: 2 mei 2023

De termijn om bezwaar te maken is verstreken. We hebben geen bezwaren tegen dit voornemen ontvangen.

Meer informatie en contact

Inhoudelijke vragen

 • Hebt u inhoudelijke vragen over deze bekendmaking? Dan kunt u contact opnemen met Simone Stam, team projectmanagement, via s.stam@koggenland.nl of (0229) 54 84 00.

Vragen over procedure

 • Hebt u vragen over de procedure van het bezwaar maken? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken via juza@koggenland.nl of (0229) 54 84 00.

Meer informatie over kort geding

 • Meer informatie over een kort geding procedure vindt u op de website van Rechtspraak.nl 

Meer informatie over project

Didam-arrest en verplichting van de gemeente tot publiceren

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest gewezen. Dit arrest heeft bepaald dat overheden het gelijkheidsbeginsel dienen toe te passen bij onder andere de verkoop en verhuur van onroerende zaken. Daarvoor dient een overheid een openbare verkoopprocedure te hanteren. Uitzondering daarop is mogelijk in geval op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria er redelijkerwijs maar één partij daarvoor in aanmerking komt. In dat geval mag een overheid één-op-één contracteren. Hiervoor is wel noodzakelijk dat er een publicatie van dit voornemen plaats vindt met een redelijke termijn waarbinnen anderen bezwaar kunnen maken. 

Het beleid van gemeente Koggenland vindt u op lokaleregelgeving.overheid.nl(externe link).