Heeft u interesse om op deze locatie te gaan wonen?
Schrijft u zich dan in op de website van Ouwehand Bouwen en Ontwikkelen om op de hoogte te blijven.

Inschrijven als belangstellende voor dit project(externe link)

Na een zeer succesvolle eerste fase gaan we door met deel 2 van De Tuinen in Ursem van circa 125 woningen. Wat staat er te gebeuren?

 • De tuinen deel 2 is opgeknipt in verschillende fases: fase 2, 3 en 4. Fase 2 en 3 zijn samengevoegd, de start van de bouw staat gepland uiterlijk 31 dec 2024. De fase 4-planning volgt later.
 • Voor het gehele plangebied is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, zie het document op www.ruimtelijkeplannen.nl:
   Beeldkwaliteitsplan De Tuinen deel 2(externe link)
 • In het plangebied komt een gedifferentieerd woningaanbod en er is ook ruimte in het plangebied voor:
  - Maatschappelijke voorziening ‘Bij anders’ voor jongvolwassenen met een beperking
  - CPO-woningen
  - Oersheim Natuur
 • De aanbesteding van de ontwikkeling en realisatie van de koop- en huurwoningen is gewonnen door Ouwehand Bouw. In de loop van 2024 komt er meer informatie over het ontwerp van de woningen. Houd deze projectpagina in de gaten.
De Tuinen 2 Verkaveling incl faseringen_250723
De Tuinen deel 2 verkaveling inclusief faseringen.

Meer informatie en contact

Hebt u vragen? Dan kunt u terecht bij de projectleider Rick Roozendaal, bereikbaar via projectmanagement@koggenland.nl of telefoonnummer (0229) 54 84 00.

Activiteiten en planning

Er is veel aandacht besteed aan de participatie van de verschillende omwonenden en toekomstige gebruikers en bewoners, zoals de CPO De Tuinen, Stichting Oersheim en Bij Anders. We hechten eraan om het project samen vorm te geven. 

Status bestemmingsplan

Om woningbouw mogelijk te maken in de Tuinen deel 2 is een nieuw bestemmingsplan geschreven. Tijdens de raadsvergadering van 5 juni 2023 is deze vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden.

Oersheim Natuur

Met stichting Oersheim Natuur is de afspraak gemaakt dat er een oeverzwaluwwand geplaatst gaat worden in het natuurgebied. De voorbereidingen zijn inmiddels getroffen. De oeverzwaluwwand wordt september 2023 gerealiseerd.

Rugstreeppad

In plangebied De Tuinen deel 2 is na ecologisch onderzoek een rugstreeppad aangetroffen. Dit heeft tot gevolg dat er meerdere maatregelen noodzakelijk zijn. De gemeente werkt hierbij nauw samen met de Omgevingsdienst en een ecoloog. Er wordt om het toekomstig bouwterrein een paddenscherm aangebracht, zodat de padden het terrein wel kunnen verlaten maar niet kunnen betreden. De rugstreeppad zal vervolgens worden afgevangen en uitgezet in Oersheim Natuur.  

Bij Anders

Stichting Bij Anders(externe link) gaat een woonzorgvoorziening realiseren voor jongvolwassenen met een beperking. Deze woonvoorziening biedt de kans voor 11 jongvolwassenen om (deels) zelfstandig te wonen.

Straatkant van Wonen bij Anders
Straatkant van Wonen bij Anders (artist impression).

Aanbesteding

De gemeente heeft een aanbesteding geplaatst op Tenderned om een aannemer te vinden die de woningen zal ontwikkelen en bouwen. Het gaat hierbij om het ontwikkelen en bouwen van fase 2 en 3. De aanbesteding is gewonnen door Ouwehand Bouw. Wij streven ernaar om medio juli 2024 te starten met de verkoop van de woningen.

 1. Nog te doen: Start bouw fase 2 en 3, uiterlijk 31 dec 2024

  Start met de bouw van de woningen

 2. Nog te doen: juli - augustus 2024

  Bouwrijp maken

 3. Nog te doen: halverwege 2024

  Halverwege 2024 start de verkoop van de woningen. 

 4. Afgerond: Bestemmingsplan procedure, september 2022 - juli 2023

  Het bestemmingsplan is vastgesteld op 5 juni 2023. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden.

  Bekijk het bestemmingsplan van 'Ursem De Tuinen deel 2' van de gemeente Koggenland(externe link)

 5. Afgerond: CPO Bewonersavond, 12 mei 2022

  Op 12 mei  2022 heeft een bewonersavond plaatsgevonden in De Batter in Ursem specifiek gericht op CPO’s (collectief particulier opdrachtgeverschap). Er is een presentatie gegeven over wat nu CPO’s zijn, hoe deze werken en welke rol de CPO en de gemeente in het traject hebben.

  Lees meer en bekijk de presentatie

  Er is 1 CPO geïnteresseerd om woningen te ontwikkelen in het plangebied De Tuinen deel 2.

 6. Afgerond: Informatieavond, 28 februari 2022

  Op 28 februari 2022 is er een online informatieavond georganiseerd met ruim 140 aanmeldingen. Tijdens deze avond is het voorontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan aan de geïnteresseerden gepresenteerd. De bijeenkomst is opgenomen en kunt u terugkijken via YouTube.

  Bekijk de bijeenkomst via YouTube(externe link)

  De antwoorden op de vragen die u gesteld heeft tijdens deze online informatieavond, hebben wij voor u op een rijtje gezet op een aparte pagina.

  Bekijk de vragen en atwoorden over De Tuinen deel 2 

Bestemmingsplan en bijbehorende documenten

U vindt alle documenten die bij Ursem de Tuinen deel 2 horen via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link)