Openbaarmaking Bestuursstukken (Woo)

Op deze pagina vindt u straks de bestuursstukken van het College van burgemeester en wethouders (college B&W). Het gaat om agenda's en besluitenlijsten. 

Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur van onze gemeente, ondersteund door de gemeentesecretaris. Iedere dinsdag vergadert het college. Gemeente Koggenland publiceert de besluitenlijsten van die vergaderingen op dit moment al: Besluitenlijsten vergaderingen College B&W. Agenda's maken we nog niet openbaar.

Openbaarmaking in de categorie Bestuursstukken is nog niet verplicht. De verdere openbaarmaking is wel in voorbereiding. De datum waarop openbaarmaking van bestuursstukken verplicht wordt, wordt op een later moment bij Koninklijk besluit bekendgemaakt. Vanaf dat moment geldt de publicatieplicht voor nieuwe bestuursstukken.