Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente, hierbij worden zij ondersteund door de algemeen directeur. Het college vergadert iedere dinsdag.

Besluitenlijsten college 2023

Besluitenlijsten college 2022