Pagina opties

Belangrijke telefoonnummers

Bij spoed
Dienst Nummer
Alarmnummer ambulance / brandweer / politie 112
Praten over zelfmoord - 113.nl (0900) 01 13
Crisisdienst Jeugd NHN (088) 777 888 7
Dierenpolitie 144
Geen spoed, wel hulp
Dienst Nummer
Politie (geen spoed) (0900) 88 44
Dijklander Ziekenhuis (0229) 25 72 57
Huisartsenpost West-Friesland  (0229) 29 78 00
Huisartsenpost Alkmaar (072) 518 06 18
Noordwest Ziekenhuisgroep (072) 548 44 44
Dierenambulance West-Friesland (06) 11 82 53 06
Dierenambulance Hoorn (0229) 24 53 53 
Storings- en meldnummers
Dienst Nummer
Water (PWN) (0800) 023 23 55
Elektra (Liander) (0800) 90 09
Gas (Liander) (0800) 90 09
Afval, grofvuil en ongedierte (HVC) (0800) 07 00
(Druk)riolering (openbare ruimte) (0229) 54 34 34
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (072) 582 82 82 / (0800) 14 30
Melding Openbare Ruimte (en overlast) (0229) 54 83 00  

Hebt u schade door storm?