Bekendmaking van voornemen tot verkoop van gemeentelijk onroerend goed – Zuidermeer

Stichting CPO-Zuidermeer is bezig met de realisatie van 16 woningen in de kern Zuidermeer van gemeente Koggenland. Bestaande uit 3 vrijstaande woningen, 7 rijwoningen, 4 twee-onder-een-kap-woning en 2 tinyhouses. De ontwikkelingsvorm is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Gemeente Koggenland is voornemens om perceel sectie AG nummer 492 te verkopen aan individuele CPO-leden van Stichting CPO-Zuidermeer, KvK 75741113.

Op deze pagina vindt u de uitleg (motivering) door de gemeente over dit voornemen, hoe u bezwaar kunt maken als u het er niet mee eens bent (vervaltermijn en bezwaar maken), meer informatie en de wetgeving ('Didam'-arrest).

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente zijn beoogde kopers de enige serieuze gegadigde(n) die in aanmerking komen voor de hiervoor vermelde verkoop en wel om de volgende redenen:

  • De Stichting CPO-Zuidermeer is een open stichting en zij heeft meerdere bijeenkomsten georganiseerd waar belangstellenden zich konden aanmelden.
  • De Stichting CPO-Zuidermeer heeft 2 oproepen gedaan aan gegadigden en geïnteresseerden om zich te melden, in het dorpsblad de Postiljon.

Vervaltermijn en bezwaar maken

Als u het niet eens bent met het bovenstaande, omdat u meent daarvoor zelf als kandidaat in aanmerking te komen, dan moet u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum kenbaar maken.

  • Zaaknummer: ZK22001093 – CPO-Zuidermeer
  • Projectnaam: voornemen tot verkoop van gemeentelijk onroerend goed - CPO-Zuidermeer
  • Publicatiedatum: 1 februari 2023

De termijn is verlopen. U kunt geen bezwaar meer maken tegen dit voornemen. Er zijn geen bezwaren ontvangen.

Meer informatie en contact

Inhoudelijke vragen

  • Hebt u inhoudelijke vragen over deze bekendmaking? Dan kunt u contact opnemen met Koen van het Hekke, afdeling projectmanagement via k.vanhethekke@koggenland.nl of (0229) 54 84 00.

Vragen over procedure

  • Hebt u vragen over de procedure van het bezwaar maken? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken via juza@koggenland.nl of (0229) 54 84 00.

Meer informatie over kort geding

  • Meer informatie over een kort geding procedure vindt u op de website van Rechtspraak.nl 

Didam-arrest en verplichting van de gemeente tot publiceren

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest gewezen. Dit arrest heeft bepaald dat overheden het gelijkheidsbeginsel dienen toe te passen bij onder andere de verkoop en verhuur van onroerende zaken. Daarvoor dient een overheid een openbare verkoopprocedure te hanteren. Uitzondering daarop is mogelijk in geval op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria er redelijkerwijs maar één partij daarvoor in aanmerking komt. In dat geval mag een overheid één-op-één contracteren. Hiervoor is wel noodzakelijk dat er een publicatie van dit voornemen plaats vindt met een redelijke termijn waarbinnen anderen bezwaar kunnen maken. 

Het beleid van gemeente Koggenland vindt u op lokaleregelgeving.overheid.nl(externe link).