Voor het schenken van alcohol tegen betaling of het verkopen van sterke drank heeft u een alcoholvergunning (voorheen drank- en horecavergunning) nodig van de gemeente.

Er zijn 2 soorten vergunningen:

 • Commerciële vergunning: voor het schenken van alcohol in een horeca-richting (bijvoorbeeld een café of restaurant) of voor het verkopen van sterke drank in een slijterij.
 • Paracommerciële vergunning: voor het schenken van enkel zwak- alcoholische drank in onder andere sportclubs, verenigingen en dorpshuizen.

Commerciële vergunning: Model A

Voor het aanvragen van een commerciële vergunning vult u Model A in. Dit formulier is  in te vullen door natuurlijke personen en rechtspersonen (horeca- of slijtersbedrijf). U hebt hiervoor DigiD of e-Herkenning nodig.

Online aanvraagformulier alcoholvergunning model A

Voor het doorgeven van een wijziging van leidinggevende(n) vult u onderstaand formulier in. Dit gebruikt u als u een nieuwe leidinggevende wilt doorgeven of gegevens wilt wijzigen van een leidinggevende die werkzaam is in uw bedrijf.

Online formulier wijziging van leidinggevende(n) model A

Para-commerciële vergunning: Model B

Voor het aanvragen van een para-commerciële vergunning vult u Model B in. Dit formulier is in te vullen door rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. U hebt hiervoor DigiD of e-Herkenning nodig.

Online aanvraagformulier alcoholvergunning Model B

Voor het doorgeven van een wijziging van leidinggevende(n) vult u onderstaand formulier in. Dit gebruikt u als u een nieuwe leidinggevende wilt doorgeven of gegevens wilt wijzigen van een leidinggevende die werkzaam is in uw para-commerciële instelling.

Online formulier wijziging van leidinggevende(n) model B

Bibob formulier, behorende bij Commerciële vergunning Model A

Als u een aanvraag indient voor Alcoholvergunning Model A, moet u ook een Bibob formulier invullen.

U stuurt dit ingevulde formulier met alle gevraagde bijlagen naar Team Vergunningen via apv@koggenland.nl

Hoe werkt het?

Met een alcoholvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne(externe link) of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne(externe link).
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne(externe link).
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat moet ik doen?

U vraagt een alcoholvergunning aan in de gemeente waar uw horeca- of slijterijbedrijf zich bevindt. U gebruikt hiervoor de online formulieren die u op deze pagina vindt.

U moet in het kader van de Alcoholwet een (nieuwe) vergunning aanvragen als u:

 1. Een (horeca)zaak wilt starten. Ook vult u het Bibobformulier in en mailt dit met alle gevraagde bijlagen naar apv@koggenland.nl
 2. Alcoholhoudende drank wil gaan schenken als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.
 3. De 'leidinggevende' wijzigt die nu in de bestaande vergunning genoemd wordt.

Wat moet ik meenemen?

U moet bijlagen uploaden bij de formulieren.

Bijlagen Alcoholvergunning Model A

 • Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
 • Bouwkundige schets/plattegrond van de inrichting, inclusief eventuele terrassen (schaal minimaal 1:100, met maatvoering)
 • De overeenkomst met betrekking tot de exploitatie van het horeca- of slijtersbedrijf
 • Huur-, koop- of pachtcontract van het horecapand
 • Verklaring sociale hygiëne ondernemer (s), leidinggevende(n)
 • Kopie arbeidscontract leidinggevende(n)
 • Kopie identiteitsbewijzen van alle personen in deze aanvraag (paspoort of identiteitskaart)

Bijlagen Alcoholvergunning B (Paracommerciële instelling)

 • Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
 • Statuten van de vereniging (als van toepassing)
 • Stichtingsakte (als van toepassing)
 • Gewaarmerkt en vastgesteld bestuursreglement
 • Koop- of eigendomsakte of een pacht- of huurovereenkomst
 • Bewijs dat u eigenaar bent van de inventaris van de locatie 
 • Bouwkundige schets of plattegrond van de locatie, inclusief de terrassen. Deze moet op schaal 1:100 zijn met duidelijke vermelding van maten
 • Lijst van barvrijwilligers die instructie hebben gekregen in verantwoord alcohol schenken (IVA)
 • Verklaring sociale hygiëne ondernemer(s), leidinggevende(n)
 • Kopie arbeidscontract leidinggevende(n)
 • Kopie identiteitsbewijzen van alle personen in deze aanvraag (paspoort of identiteitskaart)

Bij formulier Wijziging Leidinggevende (voor zowel Model A als Model B)

 • Kopie geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart)
 • Kopie van de verklaring sociale hygiëne
 • Kopie arbeidscontract

Wat kost het?

De leges voor een alcoholvergunning bedragen: € 434,90

Wijziging aanhangsel (artikel 29 lid 2 Drank- en Horecawet):€ 61,85. Dit betaalt u meteen met iDeal.

Wanneer heb ik geen alcoholvergunning nodig?

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur 
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Hoe lang duurt het?

 • Nieuwe ondernemers worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op het gemeentehuis.
 • U krijgt binnen 8 weken bericht over uw aanvraag.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.
 • Wijziging van leidinggevende(n) wordt onmiddellijk goed gekeurd.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u hiervoor een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Een ontheffing volgens Artikel 35 van de alcoholwet maakt het mogelijk om bij evenementen tijdelijk zwak alcoholische dranken te verkopen zoals bier en wijn.

U heeft ook een exploitatievergunning nodig. Vraag deze eerst aan voordat u de alcoholvergunning aanvraagt.

Meer informatie over de exploitatievergunning 

Heeft u gevonden wat u zocht?