Als u alcohol schenkt of verkoopt, hebt u een alcoholvergunning (voorheen drank- en horecavergunning) nodig van de gemeente.

Model A is in te vullen door natuurlijke personen en rechtspersonen (horeca- of slijtersbedrijf)

Model B is in te vullen door rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard (para-commerciële instelling)

Model A: Vergunning voor een horeca- of slijtersbedrijf

Hiervoor moet u onderstaande formulieren invullen.

Model B: Vergunning voor alcoholverkoop in para-commerciële instellingen (sportkantine etc.)

Hiervoor moet u onderstaande formulieren invullen.

Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u hiervoor een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Een ontheffing volgens Artikel 35 van de alcoholwet maakt het mogelijk om bij evenementen tijdelijk zwak alcoholische dranken te verkopen zoals bier en wijn.

Toelichting Model A en B

Model A

Dit wordt gebruikt voor het aanvragen van een vergunning tot het uitoefenen van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen, met uitzondering van rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Model B

Aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf op grond van artikel 3 van de Alcoholwet. Bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Hoe werkt het?

Met een alcoholvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne(externe link) of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne(externe link).
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne(externe link).
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat moet ik doen?

U vraagt een alcoholvergunning aan in de gemeente waar uw horeca- of slijterijbedrijf zich bevindt. U gebruikt hiervoor een speciaal door de minister van VWS aangewezen formulier.

U moet in het kader van de Alcoholwet een (nieuwe) vergunning aanvragen als u:

 1. Een (horeca)zaak wilt starten.
 2. Alcoholhoudende drank wil gaan schenken als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.
 3. De 'leidinggevende' wijzigt die nu in de bestaande vergunning genoemd wordt.

Wat moet ik meenemen?

 • Een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.
 • Een geldig legitimatiebewijs van alle op de aanvraag genoemde personen.
 • Een verklaring van Sociale Hygiëne betreffende alle bestuurders van de organisatie.
 • Bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
 • Indien van toepassing een arbeidscontract.

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

Wat kost het?

De leges voor een alcoholvergunning bedragen in 2023: € 410,72

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wanneer heb ik geen alcoholvergunning nodig?

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur 
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Heeft u gevonden wat u zocht?