U wilt alcohol schenken en u heeft geen horecavergunning, of u bent een horecaondernemer en wilt buiten het pand schenken, bijvoorbeeld tijdens een evenement?  U kunt voor maximaal 12 aaneengesloten dagen ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet aanvragen. Vraag de ontheffing op tijd aan, uiterlijk 4 weken voor uw activiteit.

U hoeft geen horecaondernemer te zijn om deze ontheffing te kunnen krijgen. Lees eerst de informatie bij "Hoe werkt het?".

Vraag online ontheffing aan 

Hoe werkt het?

 • De ontheffing geeft toestemming voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken zoals bier en wijn  (maximaal 15% alcohol). Het is verboden om sterke drank te verstrekken.
 • Een leidinggevende ziet toe op de verstrekking van drank
 • Alle leidinggevenden:
  • zijn 21 jaar of ouder
  • hebben geen strafblad en zijn van goed gedrag
  • staan niet onder curatele
  • en beschikken over het diploma sociale hygiëne
 • De openbare orde, veiligheid of zedelijkheid komen niet in het gedrang

Alcohol schenken niet toegestaan voor 12:00 uur

Tijdens het evenement mag u geen alcohol schenken voor 12:00 uur. Wilt u hiervan afwijken? Neem dan voordat u de ontheffing aanvraagt eerst contact op met de medewerkers van het team VTH/RO via telefoonnummer (0229) 548400.

De gemeente controleert of u aan deze voorwaarden voldoet.

Geen vergunning of ontheffing nodig

Als u alcohol wilt schenken op een besloten feest, hoeft u geen alcoholvergunning of ontheffing aan te vragen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente waar het evenement gehouden wordt. U vult hiervoor het online formulier in.

Om het formulier in te kunnen vullen hebt u Digid of e-Herkenning nodig. Ook betaalt u de kosten (leges) direct via iDeal.

Er wordt om de volgende bijlagen gevraagd:

 • kopie legitimatiebewijs van de leidinggevende(n)
 • kopie diploma sociale hygiëne (SVH Diploma) van leidinggevende(n)

Wat kost het?

De leges voor deze ontheffing bedragen € 30,90.

U betaalt deze kosten direct met iDeal.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden met nogmaals 4 weken.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Let op! U moet voor het organiseren van een evenement ook een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.

Als u op blijvende basis alcohol schenkt of verkoopt, heeft u een alcoholvergunning nodig.

Heeft u gevonden wat u zocht?