Veel mensen zoeken met warm weer verkoeling in en aan het water. Maar welke zwemplekken zijn veilig en wat zijn de regels? 

Wat niet mag

Van een brug of  ander (kunst)werk springen is niet alleen gevaarlijk, het is ook verboden volgens Artikel 5:30a uit de algemene plaatselijke verordening(externe link).

Veiligheid van de kwaliteit van het zwemwater

Op alle officiële zwemplekken in de provincie Noord-Holland wordt de veiligheid en waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd. In Koggenland is de enige officiële zwemwaterlocatie  De Leijen(externe link) aan de Gemaalweg in Hensbroek. Zwemmen in sloten en vaarten kan, maar alleen bij De Leijen zorgt de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord tijdens het zwemseizoen, voor regelmatige professionele keuringen van de waterkwaliteit.

Wanneer uit testen van de Omgevingsdienst blijkt dat de kwaliteit niet voldoende is, wordt er een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod afgegeven. Ook worden bij de betreffende locaties informatieborden geplaatst. Meer informatie vindt u op de website van zwemwater.nl(externe link)

Ander natuurwater in de gemeente Koggenland, wordt niet getest. Testen die voor iedereen online te koop zijn, zijn niet altijd betrouwbaar en nauwkeurig. En daardoor onvoldoende om een garantie van waterkwaliteit af te geven. De kwaliteit van zwemwater kan in een warme periode snel veranderen. De kans op bijvoorbeeld blauwalg of botulisme neemt toe. Dat kan zwemmers leiden tot gezondheidsklachten, zoals diarree en huidirritatie. Zomaar een zwemplas in springen is dus niet verstandig. 

Varen

Wilt u varen in Koggenland? Op de pagina over varen vindt u meer informatie over vaarroutes en de regels op het water.