Het vaarroutenetwerk in Westfriesland is bewegwijzerd met behulp van een knooppuntensysteem. We sluiten met de bewegwijzering aan bij die van het sloepennetwerk(externe link) en het vaarroutenetwerk(externe link). Het sloepennetwerk is provinciebreed uitgerold voor sloepen en grotere boten. In Westfriesland is de route Medemblik-Enkhuizen geschikt voor sloepen.

Het overige netwerk is qua doorvaarthoogte en -breedte te beperkt voor sloepen en daarom is dat deel van het netwerk in het vaarroutenetwerk opgenomen. Vooral kano’s, fluisterboten en skuitjes kunnen hiervan gebruik maken. De netwerken sluiten naadloos op elkaar aan.

Meer en uitgebreide informatie vindt u op de website van vaarroutenetwerk Westfriesland(externe link)

Hieronder vindt u verschillende vaarroutes door Koggenland.

Maakt u hier gebruik van en valt u iets op langs de route? Maak dan een melding hiervan in ons online meldsysteem Fixi. Dan kunnen we als dat nodig is, actie ondernemen.

Boottocht Schermer-Beemster

Deze tocht is een dagtocht. Rustig varend met een snelheid van rond de 6 km/u bent u ongeveer 4 uur onderweg, pauzes niet meegerekend.

De beschrijving van de route geeft de vaarrichting tegen de wijzers van de klok in (linksom).

Er is een boothelling aan de Oost-Mijzen(externe link), pal buiten de bebouwde kom van Avenhorn. Voor de navigatie of routeplanner: de boothelling ligt nabij Oost-Mijzen 4B Avenhorn.

Routeomschijving

 1. Ga de ringvaart op in westelijke richting naar Schermerhorn. Dit is de Beemsterringvaart. Volg de Beemsterringvaart tot bij Schermerhorn.
 2. Ga daar rechtsaf achter de huizen langs over het Zwet.
 3. Ga na ongeveer 1 km op de T-splitsing linksaf, de Schermerringvaart op. Onderweg zijn er langs de Schermerringvaart niet veel toegestane aanlegplaatsen. Voorkom beschadiging van het riet en verstoring van vogels.
 4. Volg de Schermerringvaart helemaal tot aan West-Graftdijk.
 5. Vaar onder de N244 door.
 6. U gaat daarna meteen linksaf het Vinkenhop op. U vaart dan langs Oost-Graftdijk. (Alternatief: Als u onder de N244 door gaat en rechtsaf gaat en neemt het eerste water aan uw linkerhand, dan vindt u al snel enkele aanlegplaatsen en een snackbar bij het water. Als u verder vaart, gaat u het Alkmaarder Meer op. Daar zijn ook veel aanlegmogelijkheden).
 7. U vaart over het Vinkenhop in zuidoostelijke richting. U passeert dus Oost-Graftdijk en vaart op Spijkerboor aan.
 8. Bij Spijkerboor nadert u de kruising met de Knollendammervaart (aan uw rechterhand) en de Beemsterringvaart (aan uw linkerhand).
 9. U gaat linksaf de Beemsterringvaart op.
 10. Volg de Beemsterringvaart langs de Rijp, helemaal tot aan Schermerhorn. Kijk af en toe aan uw linkerhand eens over het riet naar de Eilandspolder!
 11. Blijf bij Schermerhorn gewoon het vaarwater, de Beemsterringvaart, volgen. U komt dan vanzelf weer in Avenhorn bij het beginpunt.

Vaarroute Rustenburg-Verlaat

Varen in polder Westerkogge

De route is geschikt voor platte schuiten, roeibootjes en kano's. De route voert langs verschillende dorpskernen, door het open landschap.

Al sinds begin jaren '80 van de vorige eeuw beschikt Koggenland over een uitgebreid vaarroutenetwerk langs Avenhorn-De Goorn, Berkhout, Bobeldijk, Hoorn en Grosthuizen. De route is tot stand gekomen tijdens de ruilverkaveling van het gebied Westerkogge.

Download hieronder de vaarroute.

Te downloaden:

Regels voor op het water en voor het zwemmen in natuurwater

Gaat u varen of zwemmen in Koggenland? Dan zijn er een aantal regels waar u rekening mee moet houden.

Regels voor varen

Maximale snelheid

In alle sloten en plassen in gemeente Koggenland is de maximale snelheid 6 kilometer per uur.

Aan boord

 • Aan het roer staat een Bob.
 • Afval? Neem het mee naar huis.
 • Gezelligheid is belangrijk, een laag volume ook.
 • Aanmeren is toegestaan aan openbare grasoevers, blijf ver weg van sluizen, bruggen en bochten.
 • Laat nesten van dieren met rust.
 • Niet varen in de rietkragen, daarmee worden planten ontworteld en de rust van dieren verstoord.
 • Gebruik navigatieverlichting in het donker en bij slecht zicht.
 • Bij particuliere oevers mag alleen aangemeerd worden met toestemming van de eigenaar.

Kinderen aan het roer

Er zijn leeftijdsregels voor het besturen van een boot. Dit hangt vooral af van het type boot. Op de website van Varendoejesamen.nl(externe link) leest u meer hierover.

Regels zwemmen in natuurwater

Wat niet mag

Van een brug of  ander (kunst)werk springen is niet alleen gevaarlijk, het is ook verboden volgens Artikel 5:30a uit de algemene plaatselijke verordening(externe link).

Veiligheid van de kwaliteit van het zwemwater

Op alle officiële zwemplekken in de provincie Noord-Holland wordt de veiligheid en waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd. In Koggenland is de enige officiële zwemwaterlocatie  De Leijen(externe link) aan de Gemaalweg in Hensbroek. Zwemmen in sloten en vaarten kan, maar alleen bij De Leijen zorgt de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord tijdens het zwemseizoen, voor regelmatige professionele keuringen van de waterkwaliteit.

Wanneer uit testen van de Omgevingsdienst blijkt dat de kwaliteit niet voldoende is, wordt er een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod afgegeven. Ook worden bij de betreffende locaties informatieborden geplaatst. Meer informatie vindt u op de website van zwemwater.nl(externe link)

Ander natuurwater in de gemeente Koggenland, wordt niet getest. Testen die voor iedereen online te koop zijn, zijn niet altijd betrouwbaar en nauwkeurig. En daardoor onvoldoende om een garantie van waterkwaliteit af te geven. De kwaliteit van zwemwater kan in een warme periode snel veranderen. De kans op bijvoorbeeld blauwalg of botulisme neemt toe. Dat kan zwemmers leiden tot gezondheidsklachten, zoals diarree en huidirritatie. Zomaar een zwemplas in springen is dus niet verstandig.