In bepaalde gevallen kunt u een zienswijze tegen een voorgenomen besluit van de gemeente indienen. In het voorgenomen besluit zelf is aangegeven of u een zienswijze kunt indienen. Ook staat in het voorgenomen besluit aangegeven binnen welke termijn en bij wie u uw zienswijze kunt indienen.

Dien online een zienswijze in (DigiD)

Wilt u een zienswijze indienen tegen een omgevingsvergunning? Bekijk meer informatie over omgevingsvergunningen.

Wat moet ik doen?

U kunt mondeling of schriftelijk uw zienswijze kenbaar maken. Ook kunt u online (via DigiD) uw zienswijze indienen:

Online zienswijze indienen

DigiD linkOnline indienen van uw zienswijze

U kunt geen zienswijze indienen per fax, per e-mail of via een ander digitaal communicatiemiddel.

Schriftelijk zienswijze indienen

Stuur uw zienswijze naar Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn.

Neem in uw zienswijze het volgende op:

  • Uw naam en adres
  • Uw telefoonnummer (zodat we snel contact met u kunnen opnemen)
  • Datum van de zienswijze
  • Omschrijving van het voorgenomen besluit waartegen u een zienswijze indient (stuur eventueel een kopie van het voorgenomen besluit mee)
  • Uw zienswijze(n)
  • Uw handtekening

Mondeling zienswijze indienen

U maakt een afspraak om mondeling een zienswijze in te dienen.

Neem daarvoor contact met ons op of maak online een afspraak

Heeft u gevonden wat u zocht?