Geplande wegwerkzaamheden in de gemeente Koggenland worden weergegeven op de externe website Melvin. Tik op de onderstaande knop 'Online overzicht wegwerkzaamheden' om een actueel overzicht te raadplegen. Naast geplande werkzaamheden worden omleidingsroutes weergegeven.

Online overzicht wegwerkzaamheden (externe website)(externe link)

Vervanging twee fiets-voetgangersbruggen in De Goorn en Avenhorn

De gemeente Koggenland gaat twee fiets-voetgangersbruggen vervangen.

Wat gaat er precies gebeuren?

Het gaat om vervanging van de volgende bruggen:

 • Locatie brug 1: tussen de Dwingel en de Kantbeugel in De Goorn;
 • Locatie brug 2: tussen Kolblei en de Alver in Avenhorn.

De werkzaamheden om de bruggen te vervangen starten op maandag 6 februari en duren tot 10 maart 2023. Daarna worden de nieuwe bruggen direct weer in gebruik genomen.

Locaties in beeld

DG11 locatie: Dwingel/Kantbeugel, De Goorn
DG11 locatie: Dwingel/Kantbeugel, De Goorn.
AV25 locatie: Kolblei/Elft, Avenhorn
AV25 locatie: Kolblei/Elft, Avenhorn.

Wie voert het werk uit?

K Dekker uit Warmenhuizen voert de werkzaamheden uit in opdracht de gemeente Koggenland.

Wat is de (verkeers)hinder?

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, worden de bruggen afgesloten. Voor de werkzaamheden  tussen de Kolblei en de Alver wordt ook een fietspad (De Elft) afgesloten van 6 februari tot 10 maart. Er is een omleiding over de Alver.

Meer informatie

Voor informatie over de werkzaamheden of bereikbaarheid kunt u contact opnemen met Cornelis van Winkel van de afdeling Openbare ruimte via telefoon (0229) 54 83 04  of mail naar c.vanwinkel@koggenland.nl.

Onderhoud aan twee voetgangersbruggen in Ursem

De gemeente Koggenland laat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan twee voetgangersbruggen in Ursem:

 • Locatie 1: Voetgangersbrug tussen de Kerkweg en de Haverkampstraat in Ursem;
 • Locatie 2: Voetgangersbrug aan het Kerkpad tussen Ammerdorfferstraat en de Haverkampstraat in Ursem.

Wat gaat er precies gebeuren?

Tijdens de werkzaamheden worden de bruggen schoongemaakt en worden verschillende onderdelen vervangen, bijvoorbeeld het brugdek (houten planken).

Wie voert het werk uit?

K Dekker uit Warmenhuizen voert de werkzaamheden uit in opdracht de gemeente Koggenland.

Wat is de (verkeers)hinder?

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, worden de bruggen om beurt afgesloten.

 • Voetgangersbrug tussen de Kerkweg en de Haverkampstraat in Ursem: Afgesloten van 6 februari t/m 10 februari 2023;
 • Voetgangersbrug aan het Kerkpad tussen Ammerdorfferstraat en de Haverkampstraat in Ursem: Afgesloten van 13 februari t/m 17 februari 2023.

Meer informatie

Voor informatie over de werkzaamheden of bereikbaarheid kunt u contact opnemen met Cornelis van Winkel van de afdeling Openbare ruimte via telefoon (0229) 54 83 04  of mail naar c.vanwinkel@koggenland.nl.

Werkzaamheden N243: afsluiting ter hoogte van Avenhorn

Van 9 januari 2023 tot eind april 2023 is de Middenweg (N243) afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de rotonde bij de Middenweg (N509) en Braken (N194) bij Avenhorn. In opdracht van de provincie Noord-Holland doet aannemer Boskalis groot onderhoud en aanpassingen aan dit deel van de N243. Het fietspad en de rijbaan worden vernieuwd en de kruising bij Kathoek wordt vervangen door een rotonde. Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande auto- en fietsverkeer omgeleid.

Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de N194 en de N242. Fietsverkeer kan bij de Mijzerweg en de Vrouwenweg de N243 oversteken en de weg vervolgen via de Noorddijk of Jisperweg. De fietstunnel onder de kruising van de N243 met Kathoek is open.

Veiligheid en maatregelen

Voor de veiligheid van de weggebruikers en de werknemers is het wegdeel waar gewerkt wordt afgesloten. Er is alleen toegang tot het afgesloten werkvak voor: bewoners en bedrijven die gevestigd zijn langs de Middenweg, hun bezoekers en bezorgdiensten, nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer en lokaal landbouwverkeer met als bestemming de landbouwpercelen met een inrit aan het afgesloten werkvak.

Vanaf de start van de werkzaamheden staan er op verschillende plekken verkeersregelaars om direct bij aanvang van de werkzaamheden het verkeer de juiste route via de N194 te laten volgen en sluipverkeer en overlast tegen te gaan. Bij het werkvak staan verkeersregelaars, maar ook op locaties langs de omleidingsroutes.

Meer informatie en contact

Lees meer over de werkzaamheden en omleidingsroutes op www.infoN243.nl(externe link)(externe link). Weggebruikers en omwonenden met vragen over de werkzaamheden kunnen terecht bij Leontien Benders, omgevingsmanager van Boskalis via (06) 57 43 69 13 of via N243omgeving@boskalis.com. Met andere vragen kunnen weggebruikers en bewoners terecht bij het Servicepunt van de provincie via (0800) 0200 600 (gratis) of via infoN243@noord-holland.nl.

Liander verzwaart het elektriciteitsnetwerk in Obdam

Vanaf maandag 26 oktober 2022 tot 1 maart 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd door Liander aan het elektriciteitsnetwerk in Obdam.

Wat gaat er precies gebeuren?

Werkzaamheden per straat en start per huisnummer

 • · Boterstraat 11 t/m 23
 • · Dokter Lohmanstraat 15 t/m 17
 • · Weerestraat 1 t/m 62
 • · Voetpad Langeland (Weerepark)
 • · Merel 16 t/m 2
 • · Reigerlaan 31 t/m 1
 • · Reigerlaan 2 t/m 4
 • · Kwikstaart
 • · Dokter Lohmanstraat 94 t/m 50
 • · Tulpenstraat 2 t/m 28

Wie voert het werk uit?

Stam & Co voert de werkzaamheden uit in opdracht van Liander.

Wat is de (verkeers)hinder?

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden er onder de inritten en parkeerplaatsen zogeheten mantelbuizen aangelegd. Tijdens de werkzaamheden kunt u uw woning gewoon bereiken. Dit geldt ook voor fietsers, hulpdiensten en overig bestemmingsverkeer. Houd er wel rekening mee dat trottoirs minder goed begaanbaar zijn dan normaal.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de kabelwerkzaamheden van Liander? Neem dan contact op met de uitvoerder of projectleider Martijn van Santen via martijn.van.santen@alliander.com of met de coördinator kabels en leidingen van de gemeente Koggenland, Cornelis van Winkel via email c.vanwinkel@koggenland.nl of telefoonnummer (0229) 54 83 04.