Op donderdag 6 juni 2024 was de verkiezing voor het Europees Parlement. 

Bekijk de definitieve uitslag van Gemeente Koggenland.

Uitleg over het Europees Parlement en de Europese verkiezingen

Eén keer in de 5 jaar kiezen inwoners van de Europese Unie de leden van het Europees Parlement. Met uw stem kunt u direct invloed uitoefenen op de beslissingen van het Europees Parlement. U stemt op een kandidaat van een van de Nederlandse partijen die aan de Europese verkiezingen deelnemen.

Wat is het Europees parlement?

Het Europees Parlement is het enige rechtstreeks verkozen internationale parlement ter wereld. De leden van het Europees Parlement vertegenwoordigen de belangen van de EU-burgers op Europees niveau.

In video’s van Europa.eu wordt uitgelegd wat het Europees Parlement is en vindt u uitgebreide informatie over hoe de leden van het Europees Parlement worden gekozen. 

Uitleg over de Europese verkiezingen

Meer informatie over de verkiezingen leest u op de websites van:

Wie mag stemmen?

U mag in Nederland stemmen op de Nederlandse leden van het Europees Parlement als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit. Of de nationaliteit van een andere EU-lidstaat.
 • U bent 18 jaar of ouder op de verkiezingsdag, 6 juni 2024.

Als u mag stemmen voor de Europese verkiezing, dan ontvangt u per post uiterlijk 23 mei 2024 uw stempas.

Bent u na 23 april 2024 naar onze gemeente verhuisd? Dan ontvangt u uw stempas van uw vorige gemeente. U kunt dan niet in Koggenland stemmen. Wilt u wel in Koggenland stemmen? Vraag dan in uw oude gemeente een kiezerspas aan. 

Hoe werkt stemmen bij de verkiezing?

 • U ontvangt uw stempas uiterlijk 23 mei 2024.
 • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
 • Op het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
 • Op het stembureau krijgt u een stembiljet. Hierop staan alle lijsten (partijen) die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
 • Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
 • Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.
 • U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
 • Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien.
 • Hierna stopt u het stembiljet in de stembus. 

Stempas niet ontvangen of kwijt?

U ontvangt de stempas uiterlijk 23 mei 2024.

Als u uw stempas niet hebt ontvangen of deze is onbruikbaar geworden, kunt u een vervangende stempas aanvragen. 

Dit is mogelijk tot uiterlijk woensdag 5 juni 2024, 12:00 uur een vervangende stempas aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. Dit kan zonder afspraak. Denkt u eraan om uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen? En als het gaat om een onbruikbare stempas, dan neemt u deze ook mee.

Iemand anders laten stemmen

Kunt u 6 juni 2024 niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet 'een volmacht afgeven'. 

Dit doet u door de achterkant van de stempas in te vullen. Daarop zet u wie voor u gaat stemmen. Daarna geeft u de ingevulde stempas aan de kiezer die voor u gaat stemmen. Ook geeft u een kopie van uw identiteitsbewijs mee. De ander kiezer kan dan voor u stemmen in het stembureau. Hij/zij moet dat tegelijk met zijn eigen stem doen. Een volmachtstem uitbrengen kan voor maximaal 2 personen.

Stemmen in een andere gemeente: vraag een kiezerspas aan

Bent u op 6 juni 2024 niet in Koggenland, maar wilt u graag zelf stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Hiermee kunt u in heel Nederland stemmen. Als u een kiezerspas heeft aangevraagd, kunt u alleen met deze kiezerspas stemmen. U krijgt geen nieuwe pas als u deze verliest. Bij het stembureau geeft u uw kiezerspas en laat u uw identiteitsbewijs zien.

Vul het formulier 'Verzoek om een kiezerspas' in. Dit formulier staat op de website van de Rijksoverheid.
U kunt het ondertekende formulier:

 • Inscannen en per e-mail sturen naar verkiezingen@koggenland.nl
 • Per post sturen naar Gemeente Koggenland, team Verkiezingen, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn
 • Langsbrengen in het gemeentehuis. Als u het formulier aan de balie inlevert, laat u uw geldige identiteitsbewijs zien. 

Het formulier moet uiterlijk op 3 juni om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. 

Stemmen bij tijdelijk verblijf in het buitenland

Bent u tijdelijk in het buitenland voor werk of studie en wilt u uw stem niet verloren laten gaan?

Dan zijn er 2 mogelijkheden om toch van uw kiesrecht gebruik te maken:

Kandidatenlijst in gesproken vorm en braille / groot letter bestand

Lees de kandidatenlijst in groot letter braille

De gesproken kandidatenlijst is te beluisteren via Soundcloud.

Stembureaus

In Koggenland kunt u uw stem uitbrengen bij 20 stembureaus.

 • Op de verkiezingsdag zijn deze stembureaus geopend van 07:30 tot 21:00 uur
 • Op de overzichtspagina vindt u welke stembureaus toegankelijk zijn voor mindervaliden
 • Let op: als op uw stempas het adres van een stembureau bij u in de buurt staat, kan dit tot de dag voor de stemming nog wijzigen. Kijk voor de zekerheid op de overzichtspagina met de stembureaus
 • Het adres van het Gemeentelijk Stembureau (GSB) is gemeente Koggenland, Middenhof 2, De Goorn

Ga naar de overzichtspagina met de stembureaus

Zitting van het gemeentelijk stembureau

De zitting van het gemeentelijk stembureau is op vrijdag 7 juni 2024 vanaf 09:00 uur tot schorsing. De zitting is openbaar; u kunt hierbij aanwezig zijn. Het Gemeentelijk Stembureau controleert dan de tellingen van de Proces-Verbalen van de stembureaus. Tevens stelt het Gemeentelijk Stembureau van iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen in de gemeente vast. Hierna wordt de zitting geschorst. De uitslag wordt niet bekend gemaakt aan de aanwezigen en het Proces-Verbaal wordt niet ondertekend. 

Op maandag 10 juni 2024 zal het Procesverbaal (met de uitslagen) van het gemeentelijk stembureau worden ondertekend. Deze zitting is om 09:00 uur op het gemeentehuis. De voorzitter van het Gemeentelijk Stembureau deelt de verkregen uitkomsten mede. De uitkomsten worden opgenomen in het Proces-verbaal van de zitting. U kunt hierbij aanwezig zijn.

Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen, dan kunt u dit melden bij de Kiesraad. Lees meer over het melden van telfout(en).