Op woensdag 22 november 2023 is de Tweede Kamerverkiezing. U kunt dan stemmen op de leden van de Tweede Kamer. Normaal is die verkiezing om de 4 jaar. Door de val van het kabinet zijn de verkiezingen eerder. De laatste Tweede Kamerverkiezing was in 2021. Bij de Tweede Kamerverkiezing kiest u de leden van de Tweede Kamer. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen samen welke 150 leden na de verkiezing in de Tweede Kamer komen.

Stembureauleden en tellers gezocht

Om de verkiezingsdag goed te laten verlopen, zoeken we voor de stembureaus in de gemeente Koggenland stembureauleden en tellers.

Hoe kunt u meedoen?

Meld u aan op mijnstembureau-koggenland.nl(externe link)

Daar vindt u meer informatie over de verschillende functies op de stembureaus en kunt u zich aanmelden voor een functie op een stembureau.

Na het inloggen kiest u een stembureau met behulp van de kaart of zoekbalk. Vink daarna in het blok rechts van de kaart de shift en de functie van uw keuze aan.

Stembureauleden en tellers dienen de e-learning te volgen.

Wie mag stemmen?

U mag stemmen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer als u:

 • op 9 oktober 2023 ingeschreven bent in de Basisregistratie Personen in de gemeente Koggenland
 • de Nederlandse nationaliteit bezit
 • op de verkiezingsdag op 22 november 2023 18 jaar of ouder bent

Bent u na 9 oktober 2023 naar onze gemeente verhuisd? Dan ontvangt u uw stempas van uw vorige gemeente. U kunt dan niet in Koggenland stemmen.

Als u mag stemmen voor de Tweede Kamer, dan ontvangt u uiterlijk 8 november 2023 uw stempas.

Op wie kan ik stemmen?

Ieder huishouden ontvangt uiterlijk 17 november 2023 een kandidatenlijst. Op de achterzijde van de kandidatenlijst staan de adressen van de stembureaus. Op de website van de tweede kamer(externe link) vindt u informatie over de politieke partijen die meedoen aan de verkiezing. Op de websites van de partijen leest u hun plannen. Meer informatie over deze verkiezing vindt u op de website van de kiesraad(externe link)

Stemmen: hoe werkt dat?

Hoe werkt stemmen bij de verkiezingen?

 • Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas.
 • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
 • Op het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
 • Op het stembureau krijgt u een stembiljet. Hierop staan alle lijsten (partijen) die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
 • Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
 • Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.
 • U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
 • Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien.
 • Hierna stopt u het stembiljet in de stembus. 

Iemand anders laten stemmen

Bent u bijvoorbeeld ziek of op vakantie en kunt u zelf niet stemmen? Dan kan iemand anders dat voor u doen. Dat kan op 2 manieren:

 • Via een onderhandse volmacht. U vult dan de achterkant van de stempas in. Daarop zet u wie voor u gaat stemmen. Daarna geeft u de ingevulde stempas aan de kiezer die voor u gaat stemmen. Ook geeft u een kopie van uw identiteitsbewijs mee. De ander kiezer kan dan voor u stemmen in het stembureau. Hij/zij moet dat tegelijk met zijn eigen stem doen. Een volmachtstem uitbrengen kan voor maximaal 2 personen.
 • Via een schriftelijke volmacht. U kunt dit met dit formulier regelen. Het ingevulde en ondertekende formulier mailt u naar verkiezingen@koggenland.nl of stuurt u per post naar Gemeente Koggenland, afdeling Verkiezingen, Postbus 21, 1633 ZG  Avenhorn. Dit formulier moet uiterlijk 17 november 2023 door de gemeente ontvangen zijn.

Stembureaus

In de gemeente Koggenland kunt u bij 21 stembureaus uw stem uitbrengen. Dit zijn meer stembureaus dan bij eerdere verkiezingen. Dit om drukte en wachttijden te voorkomen. Kijkt u goed op uw stempas waar uw dichtstbijzijnde stembureau is. 

Overzicht stembureaulocaties

Stemmen vanuit het buitenland (tijdelijk verblijf)

Verblijft u tijdelijk in het buitenland zijn voor bijvoorbeeld werk of studie? Dan heeft u 2 mogelijkheden om te stemmen:

 • Iemand anders laten stemmen via een schriftelijke volmacht. U kunt dit met dit formulier regelen. Het ingevulde en ondertekende formulier mailt u naar verkiezingen@koggenland.nl of stuurt u per post naar Gemeente Koggenland, afdeling Verkiezingen, Postbus 21, 1633 ZG  Avenhorn. Dit formulier moet uiterlijk 17 november 2023 door de gemeente ontvangen zijn.
 • Per brief. U moet dan een buitenlands postadres hebben. U doet een aanvraag via het invullen van een formulier op de website van de gemeente Den Haag: Tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezing Tweede Kamer(externe link). Zorg ervoor dat de volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van uw geldige Nederlandse identiteitsdocument, uiterlijk 25 oktober 2023 door de gemeente Den Haag ontvangen is. De gemeente Den Haag beoordeelt uw aanvraag en stuurt u een briefstembewijs toe op uw tijdelijke buitenlandse adres. De gemeente Den Haag informeert uw eigen gemeente Koggenland hierover. Meer informatie: Tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezing Tweede Kamer(externe link).

Locaties verkiezingsborden

Op diverse plaatsen in Koggenland vindt u verkiezingsborden. Hier mogen de deelnemende politieke partijen hun verkiezingsposters plakken.

Ga naar het overzicht van de locaties