Gaat u trouwen of uw partnerschap registreren? Dan moet u dat eerst melden. Dit heet melden van een voorgenomen huwelijk of partnerschapsregistratie. Dit doet u in de gemeente waar u wilt trouwen. Uw melding doet u op zijn vroegst 1 jaar en uiterlijk 2 weken van tevoren. Tijdens deze melding regelt u meteen enkele andere zaken, onder andere de datum en tijdstip, de trouwlocatie, en eventueel uw voorkeur voor een trouwambtenaar.

DigiD linkOnline melden van voorgenomen huwelijk

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben, dan kunt u deze partnerschap om laten zetten in een huwelijk. U kunt de aanvraag doen via het online formulier Omzetting geregistreerd partnerschap.

 

Wat heb ik nodig?

Voor u de melding doet, regelt u enkele zaken:

 • Kies wat voor type ceremonie u wilt
 • Kies een datum en trouwlocatie
 • Kies uw getuigen en vraag hen om een kopie van hun geldige identiteitsbewijs
 • Kies uw trouwambtenaar (niet mogelijk bij gratis huwelijk of partnerschap)
 • Controleer of de identiteitsbewijzen van u en uw partner geldig zijn

Wat kost het?

 • Maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren:  € 376,50
 • Buiten kantooruren en zaterdag: € 573,40
 • Zondagen en feestdagen: € 868,75
 • Trouwboekje of partnerschapsboekje leren omslag: € 37,10
 • Getuigen gemeente per persoon:  € 43,30
 • Verklaring huwelijksbevoegdheid: € 29,00
 • Benoeming babs (trouwambtenaar): € 150,55

Bij deze leges zit de raadzaal van het gemeentehuis in De Goorn als trouwlocatie inbegrepen.

Gratis huwelijk

Op maandag- en woensdagochtend om 09.00 uur kunt u gratis trouwen. Dit is alleen het officiële gedeelte. U kunt alleen van een kosteloos huwelijk en geregistreerd partnerschap gebruik maken, als u of uw partner ingeschreven staat in de gemeente Koggenland. Bij een gratis ceremonie geldt: alleen bruidspaar/partners met getuigen mogen aanwezig zijn (maximaal 8 personen).

Uitzonderingen

Bijzondere situaties

In bijzondere situaties raden wij u aan eerst contact met ons op te nemen. Dit geldt bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • U bent in het buitenland geboren
 • U heeft niet de Nederlandse nationaliteit
 • U heeft in het buitenland gewoond of u woont daar nu
 • Uw vorige huwelijk in het buitenland is ontbonden

Niet-Nederlandse nationaliteit

Heeft een van de partners een niet-Nederlandse nationaliteit?Gebruik dan het

Gerelateerd

Meer informatie

Neem contact op via (0229) 54 84 00 of burgerzaken@koggenland.nl

Extra informatie

Extra informatie

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

Heeft u gevonden wat u zocht?