Gaat u trouwen of uw partnerschap registreren? Dan moet u dat eerst melden. Dit heet melden van een voorgenomen huwelijk of partnerschapsregistratie. Dit doet u in de gemeente waar u wilt trouwen. Uw melding doet u op zijn vroegst 1 jaar en uiterlijk 2 weken van tevoren. Tijdens deze melding regelt u meteen enkele andere zaken, onder andere de datum en tijdstip, de trouwlocatie, en eventueel uw voorkeur voor een trouwambtenaar.

DigiD linkMeld uw voorgenomen geregistreerd partnerschap online (DigiD) 

Uitzonderingen

Bijzondere situaties

In bijzondere situaties raden wij u aan eerst contact met ons op te nemen.Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende gevallen:

 • U bent in het buitenland geboren
 • U heeft niet de Nederlandse nationaliteit
 • U heeft in het buitenland gewoond of woont daar nu
 • Uw vorige huwelijk in het buitenland is ontbonden

Niet-Nederlandse nationaliteit

Heeft een van de partners een niet-Nederlandse nationaliteit? Gebruik dan het

Gebruik achternaam

Wilt u het gebruik van uw achternaam veranderen? Na de registratie van uw partnerschap kunt u zelf uw naamgebruik wijzigen met DigiD.

Lees meer over het veranderen van het gebruik van uw achternaam.

Meer informatie

Neem contact op via (0229) 54 84 00 of burgerzaken@koggenland.nl

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens veertien dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal twee en maximaal vier getuigen hebben.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U heeft deze verklaring niet nodig als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan tien jaar in Nederland wilt laten registreren
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren

Wat moet ik meenemen?

Voor u de melding doet, regelt u enkele zaken:

 • Kies wat voor type ceremonie u wilt
 • Kies een datum en trouwlocatie
 • Kies uw getuigen en vraag hen om een kopie van hun geldige identiteitsbewijs
 • Kies uw trouwambtenaar (niet mogelijk bij gratis huwelijk of partnerschap)
 • Controleer of de identiteitsbewijzen van u en uw partner geldig zijn

Wat heb ik nodig?

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen
 • als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft gehad: bewijs dat dit beëindigd is, zoals een scheidingsakte of overlijdensakte

Wat kost het?

 • Ma t/m vrij tijdens kantooruren € 376,50
 • Buiten kantooruren en zaterdag € 573,40
 • Zon- en feestdagen € 868,75
 • Partnerschapsboekje leren omslag € 37,10
 • Getuigen gemeente per persoon € 43,30
 • Benoeming babs (trouwambtenaar) € 150,55

Bij deze leges zit de raadzaal van het gemeentehuis in De Goorn als locatie inbegrepen.

Gratis geregistreerd partnerschap: Maandagochtend en woensdagochtend om 09:00 uur (niet meer dan 8 personen aanwezig incl. bruidspaar en getuigen). De registratie van een kosteloze partnerschap is alleen mogelijk als u of uw partner inwoner zijn van de gemeente Koggenland.

Extra informatie

 • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan achttien jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

Heeft u gevonden wat u zocht?