Er zijn nieuwbouwprojecten waar de gemeente geen eigenaar van de grond is of geen recht heeft op de grond (geen grondpositie heeft). De gemeente heeft voor die nieuwbouwprojecten alleen een ondersteunende (faciliterende) rol. Als u vragen hebt over deze plannen, dan kunt u zich het beste wenden tot de ontwikkelaar van het betreffende plan.

Nieuwbouwproject waarbij de gemeente grond verkoopt voor individuele kavels.