Stichting CPO-Zuidermeer is bezig om 16 woningen te realiseren in de kern Zuidermeer. Het plan voor de nieuwbouw bestaat uit 3 vrijstaande woningen, 7 rijwoningen, 4 twee-onder-een-kapwoning en 2 tinyhouses.

De ontwikkelingsvorm is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Oftewel: de (toekomstige) bewoners zijn zelf opdrachtgever voor de bouw van hun woningen. De gemeente verkoopt de grond aan de bewoners.

De aanleiding voor dit project is het initiatief dat in 2019 door een aantal inwoners uit Zuidermeer is genomen om te zorgen voor nieuwbouw in hun woonomgeving.  Sinds 2019 zijn de plannen verder uitgewerkt en afgestemd met de gemeente en relevante instanties.

Eerste stap richting realisatie CPO-Zuidermeer

Op dinsdag 30 augustus 2022 is een intentieovereenkomst ondertekend voor de bouw van zestien woningen in Zuidermeer. Wethouder Rosalien van Dolder en Koos Otten, voorzitter van CPO-stichting Zuidermeer, ondertekenden de overeenkomst. Hiermee is officieel de eerste stap gezet richting de realisatie van het CPO-project.  

In de overeenkomst hebben de gemeente en de CPO-stichting vastgelegd dat zij tot doel hebben dat het project wordt gerealiseerd. Het streven is dat de bouw van de woningen in 2023 van start gaat.

Toekomstige bewoners 

De toekomstige bewoners van de 16 woningen zijn de CPO-leden: van starters tot senioren uit Zuidermeer.

Locatie en stedenbouwkundig plan

Locatie voor het CPO-project in Zuidermeer.

Bekijk het stedenbouwkundig plan

Meer informatie

Heeft u vragen over dit nieuwbouwproject? Dan kunt u contact opnemen met Koos Otten, voorzitter CPO-Stichting Zuidermeer, via koosotten.ko@gmail.com