Op deze pagina vindt u informatie bedoeld voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij de zorg en opvang van vluchtelingen: huisartsen, verloskundigen, apotheken, ziekenhuizen, medewerkers in het onderwijs, kinderopvang. 

Informatie voor medewerkers in de zorg

Vluchtelingen uit Oekraïne

Momenteel is al een aantal vluchtelingen opgevangen in Koggenland. De kans is groot dat, naast de reeds aangekomen vluchtelingen, nog meer vluchtelingen in Koggenland aankomen.

Waar kunnen de kosten gedeclareerd worden?

Als vluchtelingen zich bij jullie melden voor noodzakelijke zorg kunnen de kosten gedeclareerd worden bij het CAK.

Lees meer over hoe dit in zijn werk gaat.(externe link)

Zorg en ondersteuning voor vluchtelingen uit Oekraïne

Oekraïners die vluchten voor oorlogsgeweld worden ook in Nederland opgevangen. Iedereen hoopt dat zij op den duur hun levens weer kunnen oppakken, maar daarvoor is hun gezondheid cruciaal. We moeten daarom vanaf dag één in de opvang van vluchtelingen ook aandacht hebben voor hun welzijn, gezondheidsklachten (fysiek en mentaal) tijdig signaleren en goede toegang tot zorg geven.

Veel Oekraïners worden opgevangen door gemeenten en particulieren, en niet door het COA omdat zij niet de reguliere asielprocedure ingaan. Het is daarom belangrijk dat hulpverleners en vrijwilligers weten hoe de zorg georganiseerd is en waar ze op moeten letten. Bij de eerste opvang van vluchtelingen is een aantal zaken heel belangrijk:

1. De toegang tot zorg en vergoeding zorgkosten
2. Informatie over hoe de zorg geregeld is in Nederland
3. Vroege signalering en passende hulp bij psychische klachten
4. Aandacht voor gezondheid bij de het bieden van oplossingen en ondersteuning
5. Aandacht voor jeugd
6. Inzet van tolken

Lees verder over zorg en ondersteuning op pharos.nl(externe link)

Eerste opvang en onderwijs voor kinderen uit Oekraïne

De gemeente organiseert voor kinderen die ouder zijn dan 2 jaar eerste opvang en onderwijs.

Hieronder vindt u de brief die wij uitdelen aan vluchtelingen uit Oekraïne. Deze brief is beschikbaar in het Nederlands, Oekraïens, Russisch en Engels:

Sociale kaart Koggenland

Op deze sociale kaart staan organisaties waar inwoners terecht kunnen bij vragen, problemen, advies. Maar ook voor plezier, activiteiten en ontmoeting. Voor de meeste van deze organisaties is geen zorgindicatie nodig. De kaart is opgedeeld in een zevental onderwerpen:

  • Sociaal contact versterken
  • Leren
  • Ondersteuning en advies – algemeen
  • Ondersteuning en advies – zorg gerelateerd
  • Oud worden in Koggenland
  • Zorgen
  • Jeugd