In uw eigen huis moet u zich veilig kunnen voelen. Toch vindt regelmatig psychische of fysieke mishandeling plaats. Vaak gebeurt dat binnen de huiselijke kring. Dat wil zeggen, door partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden.

Bij Veilig Thuis(externe link) kunt u terecht voor een luisterend oor, advies en hulp vanwege kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld.

Tegen deze vormen van geweld in huiselijke kring kunt u samen met de organisatie iets doen. Veilig Thuis onderzoekt wat er aan de hand is, doorbreekt onveilige situaties en organiseert de juiste hulp. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf.

In spoedgevallen belt u direct 112.

Wat moet ik doen?

Crisis

Veilig Thuis Noord-Holland Noord

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Crisisdienst Jeugd via telefoonnummer 088-7778887.

Crisisdienst Jeugd NHN

De Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord is er voor kinderen en jeugdigen met een psychische, sociale of verstandelijke kwetsbaarheid die in crisis zijn en waarbij direct deskundige hulp of zorg geboden moet worden. Deze crisisdienst is 24 uur per dag bereikbaar en verzorgt buiten kantoortijden ook de crisisdienst voor Veilig Thuis.

Het is ook goed aangifte te doen bij de politie. Misschien komt u in aanmerking voor bijzondere beschermingsmaatregelen.

Politie

Geen crisis, wel hulp?

Indien er geen sprake is van directe crisis, kunt u contact leggen met een van de onderstaande organisaties:

Zorgteam Koggenland

Als u ondersteuning of begeleiding nodig heeft in moeilijke situaties of bijvoorbeeld over opvoeding, kunt u zich wenden tot het Zorgteam Koggenland.

Het team bestaat uit verschillende hulpverleners, onder andere maatschappelijk werkers, die samenwerken in één team. Zij werken samen met andere partijen, waaronder huisartsen, scholen, zorgpartners en Veilig Thuis.

Neem contact op met het Zorgteam Koggenland

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor.

Wanneer u te maken hebt gehad met een traumatische gebeurtenis, is het soms moeilijk hier over te praten. Wel kan het in dit geval heel goed zijn om uw hart te kunnen luchten bij iemand. Iemand die aandachtig naar u luistert en zo nu en dan de juiste vragen stelt.

Dit kan u helpen om de dingen weer op een rijtje te krijgen. Praten lucht ook op.

Bij de Luisterlijn zitten vrijwilligers dag en nacht voor u klaar voor iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk (anoniem) gesprek of luisterend oor. 

  • Telefoon: 088 0767 000 (alleen de kosten van uw provider)
  • Chatten is ook mogelijk en kan elke dag van 10:00 tot 22:00 uur via de luisterlijn.nl(externe link)

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp biedt emotionele hulp, maar kan u ook begeleiden in het strafproces.

U kunt ook (anoniem) deelnemen aan het lotgenotenforum en uw verhaal delen met lotgenoten. Ook kunt u reageren op verhalen van anderen.

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers die kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem.

Zij krijgen advies, informatie en ondersteuning.

Huisarts

Praten over mishandeling of huiselijk geweld kan natuurlijk ook met uw eigen huisarts.

Extra informatie voor professionals

Werkt u als professional met gezinnen, kinderen of volwassenen en vermoedt u kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan moet u een meldcode gebruiken. De meldcode is verplicht voor de sectoren:

U moet de meldcode (externe link)vaststellen, gebruiken en bekend maken bij werknemers.

Wat is een meldcode?

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat u moet doen als u huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt. Iedere organisatie ontwikkelt een eigen meldcode. Een meldcode moet in ieder geval deze stappen hebben:

  1. breng de signalen in kaart;
  2. overleg met collega en eventueel met het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis(externe link);
  3. ga in gesprek met de ouder;
  4. weeg het huiselijk geweld/kindermishandeling met het afwegingskader;
  5. neem twee beslissingen: (1) Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk? (2) Is het geven of organiseren van hulp ook mogelijk?.

De meldcode heeft sinds 2019 een verplicht afwegingskader(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?