In de Kadervisie (2020) is voor de thema’s Wonen, Gezondheid, Duurzaamheid, Economie, en Recreatie en Toerisme een visie ontwikkeld en zijn beleidsmatige keuzes genomen.

Meer informatie over de Kadervisie van Koggenland:

Te downloaden: