In gemeente Koggenland werken twee jongerenwerkers, Simon en Nick.  U herkent de jongerenwerkers aan hun fel oranje vesten. De jongerenwerkers zoeken groepen en individuele jongeren op in omgevingen waarin zij hun vrije tijd doorbrengen. Zij zijn de ogen en oren in de wijk, kunnen kleine problemen klein houden en zo nodig snel schakelen naar voorzieningen. Ook hebben ze frequent contact met jongeren.

Simon en Nick sluiten aan bij de leefwereld van deze jongeren. Koggenland is hun werkterrein, de wijken hun kantoor en de leefwereld van de jongeren hun spreekkamer. Dit alles passend bij het leefritme van jongeren, dus niet gebonden aan school- of kantoortijden. De jongerenwerkers hebben nauw contact met het Zorgteam Koggenland om ervoor te zorgen dat een jongere snel de juiste professionele hulp krijgt.

Wat doen de jongerenwerkers?

  • Organiseren van laagdrempelige activiteiten voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar in Koggenland, zowel sportief als recreatief;
  • Bieden een luisterend oor aan jongeren en ondersteunen waar nodig;
  • Jongerenwerkers kunnen bemiddelen, indien nodig, tussen jongeren, inwoners en instanties, zoals politie, Halt, school en het Jongerenloket;
  • Verder brengen onze jongerenwerkers expertise mee op het gebied van het tegengaan van alcohol- en drugsmisbruik, coaching en het bemiddelen bij ondersteuningsvragen of overlast.

Huiskamer voor jongeren

Ook is de huiskamer in Avenhorn beschikbaar voor alle jongeren van Koggenland. In de huiskamer kunnen jongeren elkaar ontmoeten, darten, poolen, computeren, muziek luisteren, tv kijken en natuurlijk socialiseren met elkaar en met de jongerenwerkers. De jongerenwerkers horen wat de behoeftes zijn van de jongeren en passen hier hun activiteiten op aan. Je vindt de huiskamer op de Buitenroede 4, 1633 GZ te Avenhorn.

Contact