Pagina opties

Zorgteam Koggenland

De medewerkers van het Zorgteam denken met u mee en gaan samen met u op zoek naar een oplossing. Het Zorgteam kijkt samen met u naar wat u wilt, wat u kunt en hoe u uw kwaliteiten in kunt zetten. Ook kijkt de medewerker van het Zorgteam samen met u of iemand uit uw omgeving u kan helpen. Zo nodig biedt het Zorgteam aanvullende hulp, zorg of ondersteuning met vrijwilligers en/of professionals, binnen en buiten het team.

Voor wie is het Zorgteam?

Soms lukt het niet om zaken zelf te regelen en heeft u ondersteuning of begeleiding nodig. U kunt dan bij het Zorgteam Koggenland terecht. U kunt hierbij denken aan vragen over financiën,  zelfstandig blijven wonen, opvoeding, opgroeien, dagbesteding, kortdurend verblijf of  ondersteuning bij moeilijke situaties in het leven. Ook als u iets wilt betekenen voor een ander, kunt u bij het Zorgteam terecht. U kunt zich opgeven als vrijwilliger of laten registreren als mantelzorger.

Wie zitten er in het Zorgteam?

Het Zorgteam bestaat uit verschillende hulpverleners en medewerkers van de gemeente Koggenland die samenwerken in één team, zodat u er met verschillende vragen terecht kunt. Hierbij werkt het Zorgteam ook nauw samen met andere partijen in uw buurt, waaronder zorgpartners, huisartsen en scholen.

Contact Zorgteam

Telefoonnummer (0229)54 83 70 (tijdelijk alleen in de ochtend bereikbaar tussen 09:00 uur en 12:00 uur)
E-mail: zorgteam@koggenland.nl

Aanmelden en verlengen

We hebben verschillende formulieren voor jeugdhulp, Wmo en zorgteam. Na ontvangst van het aanmeldformulier, maken wij met u een afspraak voor een gesprek. In dit gesprek trekken wij met u de conclusies en de vervolgstappen. Wat moet als eerste worden opgepakt, wat kunt u zelf doen, wat uw omgeving of de gemeente.

Jeugdhulp

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wij adviseren u om ook de uitleg over de aanvraagprocedure Wmo te lezen.

Zorgteam Koggenland

Dit formulier gebruikt u voor overige vragen, zoals bijvoorbeeld over financiële vraagstukken of maatschappelijk werk.


Wijkcontactpersonen

Wilt u hulp bij lichte tuinwerkzaamheden, klusjes in en om het huis, boodschappenservice of hulp bij vervoer? Onze vrijwilligers staan voor u klaar!

Bekijk hier de gegevens van onze wijkcontactpersonen