De Rijksoverheid wil graag dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. En veel mensen willen dat zelf ook graag. Sommige mensen redden zich thuis niet op eigen kracht. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van deze mensen. Daarvoor is er de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het Zorgteam Koggenland heeft de taak om de maatschappelijke ondersteuning voor de inwoners te regelen. 

Op deze pagina leest u meer over de werkwijze en procedure als u zich heeft aangemeld bij het Zorgteam Koggenland. 

Stap 1 Aanmelden bij het Zorgteam

Uw eerste stap is het aanmelden bij het Zorgteam. 

Lees meer over het Zorgteam en het online aanmelden bij het Zorgteam.

Stap 2 Gesprek en onderzoek

  • Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt een casemanager van het Zorgteam zo spoedig mogelijk contact met u op en maakt een afspraak voor een gesprek, telefonisch of bij u thuis.
  • Bij dit gesprek mag iemand anders (partner, familielid, kennis, begeleider) aanwezig zijn. Kent u zelf niemand die bij het gesprek aanwezig zou kunnen zijn maar heeft u hier wel behoefte aan, dan kunt u hiervoor een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen via het Zorgteam.
  • We bespreken uw vragen en onderzoeken uw behoefte aan ondersteuning. Ook bekijken we samen wat u zelf of binnen uw eigen omgeving kunt oplossen. De onderzoekstermijn duurt 6 weken.
  • Is er medisch advies nodig, dan vragen we dit aan een onafhankelijk medisch adviseur.
  • Blijkt uit het gesprek dat er geen Wmo ondersteuning noodzakelijk is, omdat uw vraag op een andere manier kan worden opgelost, dan schrijven we dat op in het verslag. U krijgt dit verslag thuisgestuurd ter ondertekening en daarmee ronden we uw aanmelding af. Is er geen huisbezoek geweest? We bespreken het verslag telefonisch met u.
  • Wij werken samen met diverse organisaties die allemaal een achterstand hebben in het werk; hierdoor kunnen wij de onderzoekstermijn van 6 weken helaas niet garanderen.

Stap 3 Maatwerkvoorziening

  • Uit het gesprek kan blijken dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft. We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en wat het meest geschikt is voor u. Welke organisatie biedt de beste ondersteuning of hulpmiddel, wat zijn de kosten, moet u misschien eerst iets op proef hebben? Voorop staat dat de voorziening kwalitatief goed is en bij u past. De gemeente vergoedt alleen de meest goedkope en compenserende oplossing.

Stap 4 Verslag en aanvraag

  • U ontvangt het verslag (perspectiefplan) van het onderzoek per post of per mail. U ondertekent het verslag en stuurt het terug naar het Zorgteam. Daarmee wordt uw aanvraag voor een maatwerkvoorziening gestart. Is er geen huisbezoek geweest? Dan wordt het onderzoek telefonisch met u besproken.

Stap 5 Beslissing op uw aanvraag

  • Binnen 2 weken na ontvangst van uw aanvraag nemen wij een beslissing. U ontvangt deze beslissing in een brief. Deze brief noemen we een beschikking. Wijzen wij uw aanvraag af, dan leggen we uit waarom.

Eigen bijdrage Wmo-voorziening

Voor de meeste Wmo-voorzieningen moet u een eigen bijdrage betalen. Het kan ook zo zijn dat u helemaal geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast en u betaalt deze bijdrage aan het CAK. Als u een eigen bijdrage moet betalen ontvangt u bericht van het CAK. Tijdens uw gesprek met onze medewerker van het Zorgteam die betrokken is bij uw aanvraag (uw casemanager) krijgt u hierover meer informatie.

In 2024 wijzigt de eigen bijdrage van € 19,- naar maximaal € 20,60 per maand. Dit geldt niet voor beschermd wonen en is alleen als er wetswijzigingen zijn. De reden voor de wijziging is op basis van de stijging van de prijzen (inflatie) en in verband met stijgende kosten voor Wmo-voorzieningen. Dit is een besluit van de staatssecretaris van VWS en de minister voor Langdurige Zorg en Sport.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het CAK(externe link).

Heeft u met spoed hulpmiddelen nodig?

U kunt deze direct lenen of huren bij het uitleendepot van een thuiszorgorganisatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om een rolstoel, een toiletverhoger, een douchestoel of een drempelhulp. Kijk bijvoorbeeld op www.omring.nl(externe link) of www.medipoint.nl(externe link).

Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar te vragen naar de mogelijkheden en de maximale uitleentermijn van de hulpmiddelen.