Kwetsbaarheid melden (Coordinated Vulnerability Disclosure)

Vindt u een zwakke plek (kwetsbaarheid) op de website of in een van onze informatiesystemen? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de gemeente.

Gemeente Koggenland hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat er een zwakke plek in die systemen te vinden is. Computercriminelen kunnen daar misbruik van maken. Ontdekt u zo’n zwakke plek? Wij horen dit graag zo snel mogelijk, zodat wij maatregelen kunnen nemen. U kunt een melding doen via het webformulier op deze pagina.

Lees eerst onderstaande informatie goed door. Hier staat onze ‘Coordinated Vulnerability Disclosure’ (CVD): ons beleid voor het melden van een kwetsbaarheid. Als melder verklaart u dat u akkoord bent met onderstaande afspraken. De gemeente handelt uw melding af volgens onderstaande afspraken. 

Meldingsformulier Kwetsbaarheid (CVD)

Wat vragen wij van u?

Wij vragen het volgende van u:  

 • Meld uw bevindingen via ons webformulier.
 • Geef voldoende informatie zodat de gemeente het probleem zelf kan bekijken (reproduceren) en zo snel mogelijk kan oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende. Bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.  
 • Wij ontvangen graag tips die ons helpen het probleem op te lossen. Beperk u daarbij wel tot controleerbare feitelijkheden die betrekking hebben op de door u geconstateerde kwetsbaarheid. Vermijd dat uw advies in feite neerkomt op reclame voor specifieke (beveiligings)producten. 
 • Anoniem melden is mogelijk, maar dan kan de gemeente uw melding niet bevestigen of contact met u opnemen. Laat bij voorkeur contactgegevens achter. Zo kunnen we met u in contact treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal één e-mailadres achter. Wij verwijzen u graag naar onze privacyverklaring.
 • Dien de melding zo snel mogelijk in na ontdekking van de kwetsbaarheid. 

Wat is niet toegestaan?

De volgende handelingen zijn niet toegestaan: 

 • Het plaatsen van malware; niet op onze systemen en niet op die van anderen. 
 • Het zogeheten 'bruteforcen' van toegang tot systemen (aanvallen met heel veel inlogpogingen).
 • Het gebruik maken van 'social engineering' (psychologische manipulatie).
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over het beveiligingsprobleem voordat het probleem is opgelost. 
 • Meer doen dan wat strikt noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. In het bijzonder waar het gaat om vertrouwelijke gegevens waar u door de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. In plaats van een complete database te kopiëren, kunt u meestal volstaan met bijvoorbeeld een directory listing. Het wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem is nooit toegestaan. 
 • Het gebruikmaken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van systeem of services wordt verminderd ((D)DoS-aanvallen). 
 • Het op wat voor (andere) wijze dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid. 

Wat u mag verwachten?

Voldoet u aan alle bovenstaande voorwaarden, dan zullen wij geen strafrechtelijke aangifte tegen u doen en ook geen civielrechtelijke zaak tegen u aanspannen.  

 • Als blijkt dat u een bovenstaande voorwaarde toch heeft geschonden, kunnen wij alsnog besluiten om gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen.  
 • Wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van een melder niet zonder diens toestemming met derden. Uitzondering is als wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn. 
 • Wij delen de ontvangen melding altijd met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo zorgen wij ervoor dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen. 
 • In overleg met u kunnen we, als u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid. In alle andere gevallen blijft u anoniem. 
 • Wij sturen u direct na uw melding een (automatische) ontvangstbevestiging van uw melding. Let op: als u anoniem meldt, kan de gemeente geen ontvangstbevestiging sturen en geen contact met u opnemen.
 • Wij reageren binnen 5 werkdagen op een melding met een (eerste) beoordeling van de melding en eventueel een verwachte datum voor een oplossing. 
 • In overleg met u kunnen we bepalen of en hoe over het probleem wordt gepubliceerd, nadat het is opgelost.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de Coordinated Vulnerability Disclosure of het doen van een CVD-melding via het webformulier? Neem dan contact op via email: privacy@koggenland.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?