Woo-verzoek: Vergunning in verband met de Kermis

Document- en zaaknummer: U23.003038 / ZK23002102

Datum ingediend: 21 juni 2023

Samenvatting:

Betrokkene heeft op 21 juni 2023 een verzoek ingediend tot openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de verstrekte vergunning voor het organiseren van een kermis in de gemeente Koggenland. De gemeente Koggenland is aan dit verzoek tegemoetgekomen en heeft de betreffende documenten, inclusief de bijbehorende bijlage, openbaar gemaakt. De openbaar gemaakte documenten treft u hieronder aan.

Documenten Woo-verzoek U23.003038 / ZK23002102 inzake Vergunning in verband met de Kermis

Documentenlijst:

  • Woo-besluit gericht aan de verzoeker
  • Bijlage 1: brief inzake de Kermis
  • Bijlage 2: bijlage bij de brief inzake de Kermis

Contact

Voor vragen over dit Woo-verzoek kunt u contact opnemen via woo@koggenland.nl.

Openbaarmaking informatie

De Wet open overheid (Woo) verplicht gemeentes open en transparant te zijn. Gemeente Koggenland maakt op basis van ingediende Woo-verzoeken documenten openbaar. De gemeente maakt daarnaast allerlei andere informatie actief openbaar (verplichte Woo-informatiecategorieën) en zelfs pro-actief openbaar (transparante communicatie over lopende projecten en trajecten). 

Meer weten over wat en hoe de gemeente openbaar maakt?

Informatie opvragen

Mist u informatie? Wilt u ons een gerichte vraag stellen of een eenvoudig informatieverzoek indienen? Dat kan via het digitale contactformulier.

Contact met de gemeente

Heeft u uitgebreide informatie of stukken over een bepaald beleid of besluit nodig? De Wet open overheid (Woo) biedt de mogelijkheid informatie op te vragen bij de gemeente. U kunt dan een Woo-verzoek bij ons indienen

DigiDZelf een Woo-verzoek indienen