Woo-verzoek: Subsidie ‘Jeugd aan zet’

Document- en zaaknummer: U23.003033 / ZK23002101

Datum ingediend: 21 juni 2023

Samenvatting:

Betrokkene heeft op 21 juni 2023 een verzoek ingediend tot openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de verstrekte subsidie door de gemeente Koggenland in het kader van 'Jeugd aan Zet’. De gemeente Koggenland is aan dit verzoek tegemoetgekomen en heeft de betreffende documenten, inclusief bijbehorende e-mailberichten, openbaar gemaakt. De openbaar gemaakte documenten treft u hieronder aan.

Documenten Woo-verzoek U23.003033 / ZK23002101 inzake Subsidie ‘Jeugd aan zet’

Documentenlijst:

  • Woo-besluit gericht aan de verzoeker
  • Bijlage 1: e-mailberichten van 20 januari 2021 tot en met 26 januari 2021
  • Bijlage 2: e- mailberichten van 20 januari 2021 tot en met 3 februari 2021 - Project Jeugd aan Zet
  • Bijlage 3: e-mailberichten van 11 februari 2021 - Project Jeugd aan Zet Subsidie aanvraag
  • Bijlage 4: Besluit 23 februari 2023 Jeugd aan Zet

Contact

Voor vragen over dit Woo-verzoek kunt u contact opnemen via woo@koggenland.nl.

Openbaarmaking informatie

De Wet open overheid (Woo) verplicht gemeentes open en transparant te zijn. Gemeente Koggenland maakt op basis van ingediende Woo-verzoeken documenten openbaar. De gemeente maakt daarnaast allerlei andere informatie actief openbaar (verplichte Woo-informatiecategorieën) en zelfs pro-actief openbaar (transparante communicatie over lopende projecten en trajecten). 

Meer weten over wat en hoe de gemeente openbaar maakt?

Informatie opvragen

Mist u informatie? Wilt u ons een gerichte vraag stellen of een eenvoudig informatieverzoek indienen? Dat kan via het digitale contactformulier.

Contact met de gemeente

Heeft u uitgebreide informatie of stukken over een bepaald beleid of besluit nodig? De Wet open overheid (Woo) biedt de mogelijkheid informatie op te vragen bij de gemeente. U kunt dan een Woo-verzoek bij ons indienen

DigiDZelf een Woo-verzoek indienen