Document- en zaaknummer: U23.002364 / ZK23001335

Datum ingediend: 30 april 2023

Samenvatting:

Op 30 april 2023 heeft de gemeente Koggenland een verzoek ontvangen tot openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het perceel gelegen tussen de Julianastraat 31 en het terrein van RKEDO. De gemeente Koggenland is gedeeltelijk aan dit verzoek tegemoetgekomen. De openbaar gemaakte documenten treft u hieronder aan.

Documenten Woo-verzoek U23.002364 / ZK23001335 inzake Perceel tussen Julianastraat 31 en terrein RKEDO

Contact

Voor vragen over dit Woo-verzoek kunt u contact opnemen via woo@koggenland.nl.

Openbaarmaking informatie

De Wet open overheid (Woo) verplicht gemeentes open en transparant te zijn. Gemeente Koggenland maakt op basis van ingediende Woo-verzoeken documenten openbaar. De gemeente maakt daarnaast allerlei andere informatie actief openbaar (verplichte Woo-informatiecategorieën) en zelfs pro-actief openbaar (transparante communicatie over lopende projecten en trajecten). 

Meer weten over wat en hoe de gemeente openbaar maakt?

Informatie opvragen

Mist u informatie? Wilt u ons een gerichte vraag stellen of een eenvoudig informatieverzoek indienen? Dat kan via het digitale contactformulier.

Contact met de gemeente

Heeft u uitgebreide informatie of stukken over een bepaald beleid of besluit nodig? De Wet open overheid (Woo) biedt de mogelijkheid informatie op te vragen bij de gemeente. U kunt dan een Woo-verzoek bij ons indienen

DigiD linkZelf een Woo-verzoek indienen