Document- en zaaknummer: U23.002678 / ZK23001684

Datum ingediend: 25 mei 2023

Samenvatting:

Explosieven Opsporing Nederland heeft op 25 mei een Woo-verzoek ingediend voor documenten die betrekking hebben op niet-ontplofte oorlogsresten. De gemeente Koggenland is hieraan tegemoetgekomen en heeft twee rapporten openbaar gemaakt. De openbaar gemaakte documenten treft u hieronder aan.

Contact

Voor vragen over dit Woo-verzoek kunt u contact opnemen via woo@koggenland.nl.

Openbaarmaking informatie

De Wet open overheid (Woo) verplicht gemeentes open en transparant te zijn. Gemeente Koggenland maakt op basis van ingediende Woo-verzoeken documenten openbaar. De gemeente maakt daarnaast allerlei andere informatie actief openbaar (verplichte Woo-informatiecategorieën) en zelfs pro-actief openbaar (transparante communicatie over lopende projecten en trajecten). 

Meer weten over wat en hoe de gemeente openbaar maakt?

Informatie opvragen

Mist u informatie? Wilt u ons een gerichte vraag stellen of een eenvoudig informatieverzoek indienen? Dat kan via het digitale contactformulier.

Contact met de gemeente

Heeft u uitgebreide informatie of stukken over een bepaald beleid of besluit nodig? De Wet open overheid (Woo) biedt de mogelijkheid informatie op te vragen bij de gemeente. U kunt dan een Woo-verzoek bij ons indienen

DigiD linkZelf een Woo-verzoek indienen