Teamleden

 • de heer Kolk
 • de heer Elzinga
 • de heer Bikkel
 • de heer Reid
 • de heer Bolluijt
  (Belangengroep Scharwoude)

Contactpersoon gemeente

Stand van zaken

 1. Afgerond: Maart 2019

  De acties voor dit doe-team zijn afgerond. Het doe-team is hiermee opgeheven.

 2. Afgerond: Januari 2019

  De ontsluiting van het melkveebedrijf van de familie Dijkshoorn op de IJsselmeerdijk (Kampstraat 35) is gerealiseerd. Door de nieuwe uitweg en de adreswijziging wordt het dorp ontzien van het zware landbouwverkeer. De uitrit is al bruikbaar echter i.v.m. de te verwachten zetting zal de definitieve asfalt laag pas in mei 2019 worden aangebracht.

 3. Afgerond: November 2018

  Om voor de voetgangers een veiliger entree vanaf de IJsselmeerdijk te bieden is het voetpad aan de noordzijde doorgetrokken tot en met huisnummer 7. Op deze locatie is oversteken een stuk veiliger dan in de bocht vanaf voornoemde IJsselmeerdijk, waar de snelheid nog relatief hoog is.

  Eind 2018 wordt er gestart met de aanleg van de ontsluiting van het melkveebedrijf van de familie Dijkshoorn op de IJsselmeerdijk. Alle verkeersbewegingen liepen altijd door het dorp en dan door de nieuwbouw via de Jan Ooms Pz straat en de Dirk Kampstraat, waar het melkveebedrijf zich aan bevindt. Door de nieuwe uitweg en de adreswijziging zal het dorp voortaan worden ontzien van het zware landbouwverkeer

 4. Afgerond: Mei 2017

  De inrit vanaf Grosthuizen en de inrit vanaf de IJsselmeerdijk worden getoetst op snelheidsremmende maatregelen.

 5. Afgerond: April 2017

  Inwoners van Scharwoude ervaren drukte op de toegangswegen van en naar hun dorp. Oorzaak van de drukte wordt onder andere veroorzaakt door de busverbinding Amsterdam-Hoorn en sluipverkeer. De werkgroep probeert de verkeersveiligheid te vergroten door:

  Inzetten van verkeersveiligheidsmiddelen van Veilig verkeer Nederland

  Ludieke verkeersveiligheid acties

  Opvallend maken van bebouwde kom grens (van 50 km naar 30 km bebouwde kom zone)

  Remmende werking op de weg vanuit Hoorn naar Scharwoude.

  Remmende werking op de weg vanuit Grosthuizen naar Scharwoude.

  De inwoners van de werkgroep dragen zorg voor de inzet van verkeersveiligheidsmiddelen, ludieke verkeersveiligheid acties en bijzondere veiligheidsborden. De gemeente regelt opvallende borden voor bebouwde kom grenzen en onderzoekt mogelijkheden voor remmende werking op de toegangsweg.

 6. Afgerond: Januari 2017

  De werkgroep heeft geopperd om zelf ludieke actie's (laseren en borden) uit te voeren.

 7. Afgerond: November 2016

  Lees het verslag werkgroep Verkeer, 15 november 2016

  Bekijk de presentatie werkgroep Verkeer, 15 november 2016

 8. Afgerond: Juni 2016

  Status Verkeer Scharwoude 

  Bekijk het Voor-Na-overzicht bij de afbeeldingen om te zien wat er al gebeurd is met de input van Belangengroep Scharwoude.

VoorNa
Verroeste lantaarnpaal en omgedraaid bord
Nieuwe lantaarnpaal en nieuwe borden die goed hangen
Geen bordje doodlopende straat
Nieuw bordje doodlopende straat
Locaties van de inritten vanaf Grosthuizen/Zesstedenweg en de IJsselmeerdijk, mei 2017
Graafwerkzaamheden bij de IJsselmeerdijk, januari 2019
Werkzaamheden bij de IJsselmeerdijk, januari 2019