Gaat u verhuizen binnen Koggenland? Of komt u in Koggenland wonen? Geef uw verhuizing en adreswijziging dan aan ons door. Dat kan vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing.

DigiD linkGeef online uw verhuizing door

Komt u liever naar het gemeentehuis om uw verhuizing en adreswijziging door te geven? Maak dan online een afspraak.

Wat moet ik doen?

 • U geeft uw verhuizing door vanaf 4 weken vóór de verhuizing tot 5 dagen ná de verhuizing.
 • De gemeente verwerkt uw verhuizing op de door u aangegeven verhuisdatum. Voorbeeld:
  • Tot 5 dagen na uw verhuizing: U verhuist op 1 januari 2021 en geeft dit door op 5 januari 2021. Dan is de verhuisdatum 1 januari 2021.
  • Vanaf 5 dagen na uw verhuizing: U verhuist op 1 januari 2021 en geeft dit door op 7 januari 2021. Dan is de verhuisdatum 7 januari 2021.

Verhuizing te laat doorgeven

Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering. Op wiekrijgtmijngegevens.nl(externe link) kunt u zien om welke instanties het gaat.

Wat heb ik nodig?

Bij verhuizing online doorgeven

 • Hiervoor hebt u DigiD nodig. Hebt u nog geen DigiD? Dan vraagt u die aan via DigiD.nl(externe link).
 • U moet het huurcontract of koopcontract uploaden
 • Als u bij iemand gaat inwonen, moet de hoofdbewoner ook met DigiD inloggen

Voor uw afspraak in het gemeentehuis

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw huurcontract of koopcontract
 • als u bij iemand gaat inwonen: een brief van de hoofdbewoner waarin staat dat u op dit adres gaat wonen. Of de hoofdbewoner komt mee naar de afspraak.

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

Uw eigen verhuizing

 • Als u 16 jaar of ouder bent

Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor:

 • Uw echtgenoot of geregistreerd partner, als hij of zij meeverhuist
 • Uw minderjarige kind als u de ouder, voogd of verzorger bent
 • Uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist
 • Uw ouder, als hij of zij meeverhuist
 • Iemand die onder curatele staat, als u de curator bent
 • Een gemachtigde, als u gemachtigd bent de verhuizing door te geven

Hoe kan ik iemand machtigen?

U schrijft een brief voor de machtiging met daarin de volgende informatie: 'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres). 

 • Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde. 
 • Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien: 
  • de ondertekende machtigingsbrief
  • zijn of haar geldige identiteitsbewijs
  • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
  • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen

Hoe lang duurt het?

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

Extra informatie

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Controle op inschrijvingen op uw adres

Sinds 5 juli 2023 is het mogelijk om te controleren wie er op uw adres staat ingeschreven. Dit doet u door met uw DigiD in te loggen op Mijnoverheid.nl(externe link).

De voordelen

 • Het geeft inzicht in het aantal ingeschreven bewoners op uw woonadres, hiervoor hoeft geen contact opgenomen te worden met de gemeente.
 • Nieuwe inschrijvingen zijn direct zichtbaar. Als er een onjuiste inschrijving op het woonadres gemaakt wordt kunt u hier sneller actie op ondernemen.
 • Door het betere inzicht is er minder risico op het ontvangen van onjuiste toeslagen of uitkeringen. Toeslagen en uitkeringen kunnen wijzigen als er meer of minder mensen op een adres staan ingeschreven.

Verhuist u vanuit Koggenland?

Binnen Nederland

 • Geef uw verhuizing door in uw nieuwe gemeente. Zij geven aan Koggenland door dat u verhuisd bent. Wij schrijven u automatisch uit.

Buitenland

Heeft u gevonden wat u zocht?