Gaat u verhuizen binnen Koggenland? Of komt u in Koggenland wonen? Geef uw verhuizing en adreswijziging dan aan ons door. Dat kan vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing.

DigiD linkGeef online uw verhuizing door

Komt u liever naar het gemeentehuis om uw verhuizing en adreswijziging door te geven? Maak dan online een afspraak.

Wat moet ik doen?

 • U geeft uw verhuizing door vanaf 4 weken vóór de verhuizing tot 5 dagen ná de verhuizing.
 • De gemeente verwerkt uw verhuizing op de door u aangegeven verhuisdatum. Voorbeeld:
  • Tot 5 dagen na uw verhuizing: U verhuist op 1 januari 2021 en geeft dit door op 5 januari 2021. Dan is de verhuisdatum 1 januari 2021.
  • Vanaf 5 dagen na uw verhuizing: U verhuist op 1 januari 2021 en geeft dit door op 7 januari 2021. Dan is de verhuisdatum 7 januari 2021.

Verhuizing te laat doorgeven

Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering. Op wiekrijgtmijngegevens.nl(externe link) kunt u zien om welke instanties het gaat.

Wat heb ik nodig?

Bij verhuizing online doorgeven

 • Hiervoor hebt u DigiD nodig. Hebt u nog geen DigiD? Dan vraagt u die aan via DigiD.nl(externe link).
 • U moet het huurcontract of koopcontract uploaden
 • Als u bij iemand gaat inwonen, moet de hoofdbewoner ook met DigiD inloggen

Voor uw afspraak in het gemeentehuis

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw huurcontract of koopcontract
 • als u bij iemand gaat inwonen: een brief van de hoofdbewoner waarin staat dat u op dit adres gaat wonen. Of de hoofdbewoner komt mee naar de afspraak.

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

Uw eigen verhuizing

 • Als u 16 jaar of ouder bent

Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor:

 • Uw echtgenoot of geregistreerd partner, als hij of zij meeverhuist
 • Uw minderjarige kind als u de ouder, voogd of verzorger bent
 • Uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist
 • Uw ouder, als hij of zij meeverhuist
 • Iemand die onder curatele staat, als u de curator bent
 • Een gemachtigde, als u gemachtigd bent de verhuizing door te geven

Hoe kan ik iemand machtigen?

U schrijft een brief voor de machtiging met daarin de volgende informatie: 'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres). 

 • Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde. 
 • Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien: 
  • de ondertekende machtigingsbrief
  • zijn of haar geldige identiteitsbewijs
  • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
  • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen

Hoe lang duurt het?

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

Extra informatie

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Verhuist u vanuit Koggenland?

Binnen Nederland

 • Geef uw verhuizing door in uw nieuwe gemeente. Zij geven aan Koggenland door dat u verhuisd bent. Wij schrijven u automatisch uit.

Buitenland

Heeft u gevonden wat u zocht?