Voor de gemeente Koggenland staat in de Transitievisie warmte beschreven wat de kansrijke technische opties zijn voor een aardgasvrije warmtevoorziening. In de visie is daarom gekozen voor het aanduiden van vier buurten om een volgende stap in het onderzoek naar het best passende alternatief te zetten:                                                         

  • Avenhorn-Zuid
  • Ursem-Noord
  • Berkhout-West
  • Obdam-West                                                             

In deze buurten staat ongeveer 22% van alle woningen in Koggenland.                                                                        

De Transitievisie warmte heeft tot doel om een weg uit te stippelen die leidt naar een aardgasvrije gemeente in 2050. We kijken dan vooral naar drie hoofdvragen:                                                                              

  • Welk alternatief voor aardgas is geschikt in de verschillende dorpskernen, buurten en lintdorpen in Koggenland? Een warmtenet, warmtepomp of duurzaam gas?                                                   
  • Wanneer gaan de verschillende gebieden van het aardgas af? We maken een ruwe planning tussen nu en 2050.
  • Welke stappen gaan we de komende jaren zetten? (uitvoeringsstrategie)      

Te downloaden: