Toekomstbestendig wonen lening aanvragen

U woont fijn en bent tevreden met de buurt en de mensen om u heen. Het ligt dus voor de hand hier zo lang mogelijk te blijven wonen. Zeker als u uw huis energiezuiniger kunt maken. Met de Toekomstbestendig Wonen Lening is dat mogelijk.

Hiervoor kunt u geld lenen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). U vraagt eerst toestemming aan bij de gemeente. Pas als uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u de lening aanvragen bij SVn.

Vraag online toestemming aan voor deze lening

Wat houdt de Toekomstbestendig Wonen Lening in?

Om te kunnen blijven wonen in uw vertrouwde omgeving is het soms nodig de woning aan te passen, zodat u er op latere leeftijd ook veilig kunt wonen. Bijvoorbeeld door het realiseren van een slaapkamer en een badkamer op de begane grond of het drempelvrij maken van de woning. Maar ook asbest verwijderen en duurzame maatregelen kan gefinancierd worden met de Toekomstbestendig Wonen Lening.

Er zijn drie soorten leningen mogelijk

Afhankelijk van leeftijd, inkomen en of er wel of geen overwaarde is van uw woning, biedt de Toekomstbestendig Wonen Lening voor bijna iedere woningeigenaar in Koggenland een financieringsoplossing. Voor elke lening geldt dat minimaal één energiemaatregel onderdeel moet zijn van de voorgenomen investeringen.

Bedragen, looptijd en rente

Het bedrag, de looptijd en rente is afhankelijk van de lening:

 • Het bedrag wat u kunt lenen is minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- (inclusief btw)
 • De looptijd van de lening is 10 tot 20 jaar
 • De actuele rentepercentages vindt u op de website van de SVn
 • SVn doet u een persoonlijke aanbieding in de offerte

Maatregelen die in aanmerking komen

De maatregelen die voor de lening in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

 • Levensloopbestendigheid (bijvoorbeeld badkamer en slaapkamer op de begane grond, betere toegankelijkheid van de woning)
 • Energiebesparing en -opwekking (denk aan isolatie, zonnepanelen, warmtepomp)

Op Lijst van maatregelen toekomstbestendig wonen lening | Koggenland is alle informatie over de verschillende leenvormen te vinden.

Informatie over lening

De regeling ‘Toekomstbestendig Wonen in Koggenland’ is een initiatief van gemeente Koggenland en wordt samen met het Duurzaam Bouwloket en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) uitgevoerd. SVn is de uitvoerder, stort de lening in een bouwdepot en betaalt rechtstreeks uit aan de aannemer/installateur. Duurzaam Bouwloket verzorgt de toets of een aanvraag volgens de lijst met maatregelen voldoet.

Wat is SVn?

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Samen met overheden en andere samenwerkingspartners helpt SVn bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij het financieren van maatregelen die anders misschien niet mogelijk waren geweest.

Wat is Duurzaam Bouwloket?

Duurzaam Bouwloket verzorgt als onafhankelijke en professionele partij het energieloket voor gemeente Koggenland. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken.

Wat moet ik doen?

Nodig bij indienen verzoek

Bij uw online aanvraag hebt u de volgende documenten nodig:

 • Een kopie van recente offerte(s) van aannemer/installateur/leverancier voor de aanpassingen, producten of verbouwing.
 • Als dit van toepassing is: een kopie van de benodigde omgevingsvergunning of sloopmelding

Verloop van uw aanvraag

Uw aanvraag verloopt op de volgende manier:

 • U dient online een verzoek in, na controle sturen wij uw aanvraag door naar het Duurzaam Bouwloket
 • Het Duurzaam Bouwloket toetst uw aanvraag aan de criteria van de gemeente
 • Binnen 8 weken krijgt u een brief van het Duurzaam Bouwloket. In de brief staat of u de lening kunt aanvragen bij SVn of niet. Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken
 • Als u de lening mag aanvragen, kunt u een offerte aanvragen bij SVn. SVn bekijkt of u in staat bent om de lening terug te betalen. Als dit zo is, krijgt u van SVn een offerte
 • Als u deze accepteert, wordt de uitkering van de lening gestart

Hoe werkt het?

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een woning of appartement in gemeente Koggenland
 • Bij 2 of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager. Eén van beide aanvragers moet voldoen aan de leeftijdsgrens zoals hieronder beschreven
 • Leeftijdsgrenzen
  • toekomstbestendig wonen lening consumptief: u bent jonger dan 76 jaar
  • toekomstbestendig wonen hypothecair: u bent minimaal 18 jaar
  • toekomstbestendig wonen Verzilverlening: u bent minimaal 58 jaar en uw woning is meer waard dan uw hypotheek
 • De aanvraag is voor een bedrag van minimaal € 2.500,-
 • Als u een omgevingsvergunning nodig hebt voor de aanpassingen aan uw woning, moet u met uw aanvraag voor een lening wachten totdat de vergunning verleend is
 • Als u een aanvraag doet voor het verwijderen van asbest moet u ook een sloopmelding indienen
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart

Meer informatie over voorwaarden en criteria vindt u de Verordening Toekomstbestendig Wonen Koggenland.

Heeft u gevonden wat u zocht?