Bent u eigenaar van een woning in de gemeente Koggenland? En wilt u uw huis verduurzamen of aanpassen zodat u langer in uw huis kunt blijven wonen?

Hiervoor kunt u geld lenen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). U vraagt eerst toestemming aan bij de gemeente. Pas als uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u de lening aanvragen bij SVn.

Informatie over lening

De gemeente is voor de toekomstbestendig wonen lening een samenwerking aangegaan met het Duurzaam Bouwloket en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

U kunt gebruik maken van 1 van de volgende leningen:

Het bedrag, de looptijd en rente is afhankelijk van de lening:

 • Het bedrag wat u kunt lenen is minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- (inclusief btw)
 • De looptijd van de lening is 10 tot 20 jaar
 • De actuele rentepercentages vindt u op de website van de SVn: https://www.svn.nl/rentetarieven(externe link)
 • SVn doet u een persoonlijke aanbieding in de offerte

Wat moet ik doen?

Nodig bij indienen verzoek

Bij uw online aanvraag hebt u de volgende documenten nodig:

 • Een kopie van recente offerte(s) van aannemer/installateur/leverancier voor de aanpassingen, producten of verbouwing.
 • Als dit van toepassing is: een kopie van de benodigde omgevingsvergunning of sloopmelding

Verloop van uw aanvraag

Uw aanvraag verloopt op de volgende manier:

 • U dient online een verzoek in, na controle sturen wij uw aanvraag door naar het Duurzaam Bouwloket
 • Het Duurzaam Bouwloket toetst uw aanvraag aan de criteria van de gemeente
 • Binnen 8 weken krijgt u een brief van het Duurzaam Bouwloket. In de brief staat of u de lening kunt aanvragen bij SVn of niet. Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken
 • Als u de lening mag aanvragen, kunt u een offerte aanvragen bij SVn. SVn bekijkt of u in staat bent om de lening terug te betalen. Als dit zo is, krijgt u van SVn een offerte
 • Als u deze accepteert, wordt de uitkering van de lening gestart

Hoe werkt het?

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een woning of appartement in gemeente Koggenland
 • Bij 2 of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager. Eén van beide aanvragers moet voldoen aan de leeftijdsgrens zoals hieronder beschreven
 • Leeftijdsgrenzen
  • toekomstbestendig wonen lening consumptief: u bent jonger dan 76 jaar
  • toekomstbestendig wonen hypothecair: u bent minimaal 18 jaar
  • toekomstbestendig wonen Verzilverlening: u bent minimaal 58 jaar en uw woning is meer waard dan uw hypotheek
 • De aanvraag is voor een bedrag van minimaal € 2.500,-
 • Als u een omgevingsvergunning nodig hebt voor de aanpassingen aan uw woning, moet u met uw aanvraag voor een lening wachten totdat de vergunning verleend is
 • Als u een aanvraag doet voor het verwijderen van asbest moet u ook een sloopmelding indienen
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart

Meer informatie over voorwaarden en criteria vindt u de Verordening Toekomstbestendig Wonen Koggenland(externe link).

Maatregelen waarvoor u geld kunt lenen

U kunt alleen geld lenen voor maatregelen uit de lijst maatregelen Toekomstbestendig wonen Koggenland. 

U kunt hierbij denken aan verduurzamingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. Of het toekomstbestendig maken van uw woning, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een traplift. Of het verwijderen van asbest.

In dit overzicht leest u om welke maatregelen het gaat.

Heeft u gevonden wat u zocht?