Op deze pagina vindt u een overzicht van alle online informatie en dienstverlening waarvoor de gemeente Koggenland (mede) verantwoordelijk is en waarvoor een toegankelijkheidsverklaring is opgesteld.

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@koggenland.nl.

Gemeente Koggenland (corporate website)

Digitale verslaglegging gemeenteraad Koggenland (website)

Portaal Waardering Onroerende Zaken (WOZ) (website)

Digitaal loket Burgerzaken Koggenland (website)

Koggenland Spreekt, Online inwonerpanel (website)

Woningbedrijf Koggenland (website)

Welzijnsubsidie Koggenland, online portaal (website)

Duurzaam Koggenland (website)

Accommodatieverhuur Koggenland (website)

Zwembad Koggenland (website)