Tegelplateau zuivelfabriek De Prinses (Doe-team Ursem)

Teamleden

 • Eveline Rutten
 • Harry van Doornum

Contactpersoon gemeente

 • Eric Overtoom

Stand van zaken

 1. Afgerond: Maart 2018

  Het doe-team tegelplateau en de St. Historische Kring Ursem hebben besloten om het tegeltableau project te beëindigen. Redenen voor beëindiging zijn:

  de toestand waarin het tableau voorjaar 2017 werd aangetroffen op een boerenerf viel tegen;

  hogere kosten voor het opknappen (restaureren) van het tableau dan verwacht;

  weinig draagvlak voor restauratie en plaatsing van tegeltableau.

 2. Afgerond: Juli 2017

  Veel Ursemmers zijn in het verleden als melkleverancier of werknemer bij de voormalige zuivelfabriek “De Prinses” betrokken geweest. Na de sloop van de zuivelfabriek is een tegelplateau uit 1937 bewaard gebleven.

  Dit tegelplateau is door Campina-Melkunie aan de Stichting Historische Kring Ursem aangeboden. Het doe-team wilt het tegelplateau graag een plek binnen Ursem geven en gaat daarvoor met de volgende punten aan de slag:

  1 Plaatsbepaling van het tegelplateau;

  2 Inwinnen van advies en kosteninschatting aangaande het repareren en op de nieuwe locatie plaatsen van het tegelplateau;

  3Verzorgen van financiering door het aantrekken van sponsoren, ondersteuning van fondsen;

  4Uitbesteden van werkzaamheden bij plaatselijke aannemers, zo mogelijk uitvoeren door sponsoring.

  De inwoners uit het doe-team werken de plannen verder uit en gaan achter sponsoring aan. De gemeente stelt kennis en kunde beschikbaar, begeleid de vergunningaanvraag bij plaatsing van het plateau in de openbare ruimte en adviseert waar nodig over onderhoud van monumenten.

Tegelplateau in huidige staat, juli 2017
Tegelplateau oude situatie, juli 2017